Opštinski odbor Bar

Tehnički sekretar: Nela Radunović

  Bulevar revolucije 3, 85 000 Bar, Crna Gora
   +382 30 312 465
  sdpbr@t-com.me