Opštinski odbor Berane

Tehnički sekretar: Azemina Obradović

  Ulica Mojsija Zečevića, 84300 Berane, Crna Gora
   +382 51 235 856
  sdpberane@t-com.me
    www.facebook.com/SDPBerane