Opštinski odbor Bijelo Polje

Tehnički sekretar: Zaim Muratbašić

  Ulica Treći Januar 6, 84000 Bijelo Polje, Crna Gora
   +382 50 431 483
  sdpbp@t-com.me
    www.facebook.com/SDPBijeloPolje