Opštinski odbor Budva

Tehnički sekretar: Slavica Jovanović

Trg sunca 4, 85310 Budva, Crna Gora
   +382 33 403 033
 sdpbd@t-com.me
    www.facebook.com/SDPBudva