Opštinski odbor Cetinje

Tehnički sekretar: Slobodanka Pejaković

Ulica Njegoševa 52, 81250 Cetinje, Crna Gora
   +382 41 231 412
  sdpct@t-com.me
    www.facebook.com/SDPCetinje