Opštinski odbor Danilovgrad

Tehnički sekretar: Jelena Obradović

  Ulica Novice Škerovića, 81410 Danilovgrad, Crna Gora
   +382 20 813 105
  sdpdanilograd@t-com.me