Opštinski odbor Kolašin

Tehnički sekretar: Ana Danilović

  Ulica Milutina Lakićevića 8, 81210 Kolašin, Crna Gora
   +382 20 325 746
  sdp.kolasin@t-com.me
    www.facebook.com/SDPKolasin