Opštinski odbor Mojkovac

Tehnički sekretar: Svetlana Rabrenović

   +382 50 473 667
  sdpmk@t-com.me