Opštinski odbor Pljevlja

Tehnički sekretar: Džanela Kadić

  Ulica Glasinačka 16, 84210 Pljevlja, Crna Gora
   +382 52 322 996
  sdppv@t-com.me