Opštinski odbor Plužine

   +382 67 179 125

+382 67 2179 147
  e-mail: sdppl@t-com.me