Opštinski odbor Podgorica

Sekretar odbora: Jadranka Vojinović

  Ulica Crnogorskih Serdara 34, 81000 Podgorica, Crna Gora
   +382 20 634 436
  sdppodgorica@gmail.com
    www.facebook.com/SDPPodgorica