Opštinski odbor Petnjica

Tehnički sekretar: Selma Adrović

  Zgrada naspram mjesnih kancelarija, 84312 Petnjica, Crna Gora
   +382 51 248 036
  sdp.petnica@t-com.me