Opštinski odbor Tivat

Tehnički sekretar: Svetlana Smodlaka

Luke Tomovića br. 2
   +382 32 674 632
  sdptivat@t-com.me
    www.facebook.com/SDPTIVAT