Opštinski odbor Ulcinj

Tehnički sekretar: Azra Mujić

  Ulica Mujo Ulqinaku, 85360 Ulcinj, Crna Gora
   +382 30 411 747
  sdpul@t-com.me
    www.facebook.com/SDPUlcinj