Opštinski odbor Andrijevica

Tehnički sekretar: Marija Vesković

  Ulica Branka Deletića bb, 84320 Andrijevica, Crna Gora
   +382 51 243 284
  sdpandrijevica@t-com.me
    www.facebook.com/SDPAndrijevica