sdp_logo

Predsjedništvo: Pozivnica za NATO – pobjeda politike SDP-a

U Podgorici je danas održana sjednica Predsjedništva Socijaldemokratske partije na kojoj su jednoglasno usvojeni zaključci koji se odnose na niz političkih i organizacionih pitanja.

Predsedništvo SDP cijeni odluku o upućivanju pozivnice Crnoj Gori za punopravno članstvo u NATO, donešenoj 2. decembra, kao pobjedu politike SDP-a od osnivanja i kao uspjeh političkih i diplomatskih aktivnosti na tom planu vrha Partije i njenog članstva.

Predsjedništvo konstatuje da Socijaldemokratska partija ostaje istinski garant nastavka demokratskih reformi i snaženju vladavine prava kroz institucije Crne Gore.

Konstatujući političku krizu koja je dominantno uslovljena nedostatkom povjerenja u mogućnost organizovanja poštenih i slobodnih izbora, nepovjerenja u institucije koje su ovaj proces nadležne da sprovedu i obezbijede, Predsjedništvo SDP ocjenjuje veoma važnim i daje punu podršku naporima Predsjednika SDP koji se tiču početka parlamentarnog dijaloga, kako bi se sačuvalo dostignuto, a krenulo u nužne promjene.

Predsjedništvo SDP cijeni direktnu podršku Evropske komisije ovoj inicijativi Predsjednika SDP, kao dalju međunarodnu afirmaciju Partije, njenog liderstva i politike.

Predsjedništvo dodatno poziva i obavezuje Poslanički klub SDP-a da aktivno učestvuju u realizaciji rada Radne grupe parlamentarnog dijaloga, te posebno pozdravlja napore i zalaganje potpredsjednika Konjevića na čelu MUP-a sa ciljem stvaranja uslova i pretpostavki za fer i slobodne izbore iz domena ovog resora.

Predsjedništvo SDP ističe kao obrazac rada posljednje aktivnosti Partije na svim nivoima, od Konvencija opštinskih organizacija do rada i kontakta sa građanima i članstvom i poziva sve na dalji intenzivniji nastavak ovih aktivnosti, kako bi na predstojećim parlamentarnim izborima ostvarili dobar rezultat. Obavezuju se Komisije SDP, posebni oblici organizovanja i organizacija Partije na svim nivoima da dodatno unaprijede i intenziviraju svoj rad, te da redovno o svom radu izvještavaju Sekretarijat Partije.
Medijski pul SDP

rasko za slajder

Predsjednik Odbora Glavnog grada Raško Konjević

U Podgorici je sinoć, 17.12.2015. održana konstitutivna sjednica Odbora Glavnog grada (OGG) Socijaldemokratske partije na kojem su verifikovani mandati 81 članu i izabrano novo rukovodstvo.

Odborom SDP-a će u narednih četiri godine rukovoditi mr Raško Konjević, koji je izabran za predsjednika i u svom obraćanju je poručio da je novi i snažniji sastav Odbora Glavnog grada Socijaldemokratske partije, dokaz i poruka svima da idejne i temeljne vrijednosti socijaldemokratije koje baštini SDP okupljaju sve više ljudi u Podgorici. Istakao je pozitivnu energiju mladih i kompentenciju ljudi sa iskustvom spremnih da se zajednički bore za očuvanje temeljnih vrijednosti crnogorske demokratije: slobode, pravde i solidarnosti.

IMG_5006

Na konstitutivnoj sjednici Odbora Glavnog grada izabrano je Predsjedništvo koje je zaduženo za pripremu Plana budućih aktivnosti Odbora i Sekretar ovog Odbora. Članovi Predsjedništva su, pored Predsjednika OGG, Sekretara OGG i predsjednika gradskih opština, adv. Dobrović Čedo i Đoković Ismet (kao članova po funkciji), dok su u Predsjedništvo OGG izabrani  doc.dr Balota Adis, prof. dr Bulatović Miodrag, Damjanović Dragan, Đečević Damir, dr Grbović Mensud, dr Ivanović Ankica, prof.dr Komnenić Vladimir, Milić Dragan, Miranović Goran, Mirotić Danilo, Pajović Anto, Radulović Marijana, dr Rašović Dimitrije, Stanković Predrag, Stanković Siniša, Vujović Ivan, doc.dr Vukčević Miloš i Vukčević Maja.

Za sekretara Odbora GG izabrana je mr Jadranka Vojinović. Sastav Odbora glavnog grada čine: Abdić Azra, Adžović Selman, Anđelić Dragica, Bajović Nenad, doc.dr Balota Adis, Bandović Koviljka, Bošković Zorica, Bugarin Bojan, prof. dr Bulatović Miodrag, Bulić Ivan, Burzanović Jovan, Cvijović Matija, Damjanović Dragan, Damjanović Velibor, Dautović Milodarka, Dobrović Čedo, Domazetović Svetislav, Dragićević Darija, Đečević Damir, Đoković Ismet, Đuretić Sreten, Đurović Marko, Fetić Harun, Gačević Vladan, Gjokaj Leon, dr Grbović Mensud, dr Ivanović Ankica, Kalezić Dragan, Kažić Vesko, Klikovac Ida, mr Konjević Raško, Kočan Hajrudin, prof.dr Komnenić Vladimir, Krivokapić Bojan, Kurpejović Šefko, Lekić Alen, Marković Ivan, Martinović Boško, Matović Nebojša, dr Mijović Aleksandar, Milić Dragan, Miljanić Vesna, mr Miloš Filip, dr Milošević Velimir, Milović Stefan, Miranović Budimir, Miranović Goran, Miranović Vladimir, Mirotić Danilo, Mugoša Srđan, Omerbožović Fuad, Orahovac Naser, Pajović Anto, Pajović Vladan, Perović Vaso, Popović Radovan, Radulović Marijana, Radusinović Slavko, Raičević Đorđe, dr Rašović Dimitrije, Raspopović Maja, Redžić Mersiha, Rujović Rafet, Savović Aleksandar, Spevak Mihal, Stamatović Bojana, Stanković Predrag, Stanković Siniša, Stanić Bajo, Stevović Miloš, Škopelja Momir, Šoć Filip, Turković Sead, mr Vojinović Jadranka, prof. Vučeković Munevera, Vujačić Dejan, Vujović Ivan, doc.dr Vukčević Miloš, Vukčević Maja, Vukčević Milica, Vuković Zoran.

Medijski pul SDP

izet 2

Izet Bralić na (POSP) sastanku u Strazburu govorio o statusu ulcinjske Solane, vrijednostima i mogućnostima održivog razvoja tog područja

Poslanik Socijaldemokratske partije Izet Bralić je 11.  sastanku parlamentarnog odbora Evroske Unije  i Crne Gore  za stabilizaciju i pridruzivanje (POSP) u Strazburu govorio o napretku Crne Gore u oblasti održivog razvoja i životne sredine. On je u svom obraćanju govorio o statusu ulcinjske Solane, njenim vrijednostima i mogućnostima održivog razvoja tog područja. U nastavku vam prenosimo najvažnije djelove iz njegovog obraćanja na tu temu:

„Ulcinjska Solana pripada grupi najvećih solana na Mediteranu koja posljednjih 15 godina predstavlja predmet posebne pažnje ornitoloških istraživanja koja jasno ukazuju da ovo područje predstavlja najznačajnije stanište za ptice na istočnoj obali Jadrana, kako za gniježđenje i zimovanje, tako i kao odmorište tokom njihove seobe ka Africi i obratno. Ovo područje je u posljednjih trideset godina ostvarilo brojne nacionalne i međunarodne statuse zaštite koje ga svrstavaju u red najznačajnijih staništa u Crnoj Gori.  Ona predstavlja idealan primjer sinergije ekonomskog iskorišćavanja prostora (proizvodnje soli) i zaštite prirode.

2014 godine, nakon 80 godina aktivnog rada, ona je prestala sa proizvodnjom soli, tj. upumpavanjem morske vode, što se značajno odrazilo na opstanak ptica na ovom području. Uzimajući u obzir značaj ovog područja kao prostora izrazitih prirodnih vrijednosti, kako biodiverzitetskih tako i pejzažnih, važnost za ornitofaunu ovo područje je u strateškim dokumentima prepoznato kao potencijalno zaštićeno područje.

Formalni proces zaštite ovog područja pokrenut u maju 2015. godine, podnošenjem zahtjeva Opštine Ulcinj Agenciji za zaštitu životne sredine za izradu Studije zaštite  nakon što je kao zaključak Međunarodne konferencije o zaštiti Ulcinjske solane, organizovane od strane Centra za zaštitu i proučavanje ptica i Euronatur-a početkom aprila 2015. godine, ukazano da ovo područje mora biti proglašeno zaštićenim. Paralelno sa procedurom proglašenja traži se i dugoročnije rešenje tačnije kupac koji bi bio zainteresovan za pokretanje proizvodnje soli i valorizaciju ovog područja na održivim i za prirodu prihvatljivim standardima.

Područje Ulcinjske solane karakteriše visok stepen biodiverziteta, kao i prisustvo halofitne vegetacije što je od velikog značaja, te je stoga procijenjeno da na nacionalnom nivou Solana zavređuje kategoriju Spomenik prirode “Ulcinjska solana”  i da treba da se proglasi zaštićenim prirodnim dobrom radi:

 1. Sprovođenja adekvatnih mjera zaštite i održivog korišćenja bioloških resursa;
 2. Očuvanja i unaprjeđivanja biološke (genetičke, specijske, ekosistemske) raznovrsnosti posebno prepoznatih endemičnih i reliktnih vrsta i njihovih staništa;
 3. Očuvanja prirodnih svojstava svih segmenata životne sredine (zemljišta, vode, vazduha);
 4. Sprječavanja štetnih aktivnosti koje mogu ugroziti posebne ili značajne komponente biodiverziteta;
 5. Obnove i unaprjeđivanja narušenih prirodnih staništa i održavanja populacija divljih vrsta biljaka i životinja u povoljnom statusu;
 6. Uspostavljanja sistema praćenja zaštite.

Razvoj Spomenika prirode “Ulcinjska Solana” zasnivaće se na:

 1. usklađivanju ljudskih aktivnosti, ekonomskih i društvenih razvojnih planova, programa i projekata sa definisanim stepenom zaštite;
 2. održivom odnosno racionalnom korišćenju prirodnih vrijednosti i resursa radi njihovog trajnog očuvanja.

Budući pravci održivog razvoja područja zasnivaju se na aktivnostima poput:

 • Proizvodnja soli i sve radnje vezane za postupak proizvodnje soli;
 • Izgradnja postrojenja za proizvodnju soli i turističke infrastrukture (muzej, dnevni SPA sadržaji, restoran, subvenirnica, osmatračnica…)
 • Naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;
 • Kontrolisane posjete u turističke, obrazovne, rekreativne i opšte kulturne svrhe;“

„Stoga budućnost ovog vrijednog područja koje može biti primjer održivog funkcionisanja i zaštite prirodnih vrijednosti u sinergiji sa ekonomskim interesima počiva na razrešenju vlasničkih pitanja, pronalasku strateškog partnera koji će biti zainteresovan da razvija preporučene održive aktivnosti na području kao i podrške međunarodne zajednice u smislu i razvoja i zaštite područja“, istakao je Bralić.

 

Medijski pul SDP

FOM Petnjica (1)

Zbog izrečenih neistina mladi SDP Petnjice će Muhoviću pokloniti detektor laži

Forum mladih SDP Petnjica je predsjedniku SO Petnjice nedavno poklonio nekoliko aparata za alkotestiranje kako bi pomogli da se otrijezni “pijano” stanje u vladajućoj koaliciji. Medjutim, zadnjih dana smo svjedoci da ta aktivnost nije mnogo pomogla jer se situacija pogoršala pa se javila potreba za primjenom i nekih drugih aparata, tako da je Forum mladih SDP-a iz Petnjice došao na ideju da Muhoviću pokloni i detektor laži kako bi mu pomogao da svoja saopštenja i izjave na račun uglednih Petnjičana testira prije nego ih iznese u javnost.

U nedavnom saopštenju predsjednika SO je iznijeta veća količina laži na račun ljudi koji su svojim radom doprinijeli razvoju Petnjice, za razliku od djela Muhovića koja javnost prepoznaje samo kao težnje da se na jeftin način promoviše kroz medije a što se nažalost veoma negativno odražava na ugled naše Opštine. Svi ti, javnosti dobro poznati, gestovi predsjednika Skupštine su prema našem misljenju posljedica njegove nekompetentnosti za funkciju koju obavlja te stoga predlažemo da se i tome pokuša stati na kraj provjerom diploma ljudi koji vode našu Opštinu. Mi smatramo da su nedovoljna obrazovanost ali i nesposobnost jedni od glavnih razloga zbog kojih Petnjica ne može da zaživi i zbog kojih investitori okreću leđa Petnjici.
Ovom prilikom ćemo zamoliti Muhovića da se ostavi lažnih izjava i da prestane sa težnjama da se preko leđa uglednih ljudi iz SDP-a izdigne iz svoje postiđenosti i reputacije nesposobnog funkcionera kojem je jedino aktivno zanimanje razmjenjivanje automobila.

OO Foruma mladih SDP Petnjica

bar

Dragan Vojvodić predsjednik OO SDP Bar

Na sjednici Opštinskog odbora SDP Bar, održanoj dana 17.12.2015. godine za predsjednika Odbora izabran je dosadašnji VD predsjednika OO SDP Bar Dragan Vojvodić. Dragan Vojvodić je diplomirani pravnik sa bogatim iskustvom, trenutno sekretar Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, dugogodišnji predsjednik odborničkog kluba SDP Bar, sekretar i član Opštinske izborne komisije.

Nepodjeljeno je mišljenje svih članova Odbora da će novoizabrani predsjednik biti garancija očuvanja izvorne politike i istorisjkih tekovina SDP-a, kao i poštovanja demokratskih procedura unutar Opštinskog organizacije SDP Bar, čemu u prilog govori i činjenica da je prvi put nakon 25 godina predsjednik Odbora izabran tajnim glasanjem između dva kandidata u atmosferi pune tolerancije i timskog duha.

Sve do sada sprovedene partijske aktivnosti Opštinske organizacije SDP Bar pokazuju da je ova organizacija izborno jača nego ikad i da je jedini pravi  nosilac socijaldemokratske ideje u našem gradu.