izet 2

Izet Bralić na (POSP) sastanku u Strazburu govorio o statusu ulcinjske Solane, vrijednostima i mogućnostima održivog razvoja tog područja

Poslanik Socijaldemokratske partije Izet Bralić je 11.  sastanku parlamentarnog odbora Evroske Unije  i Crne Gore  za stabilizaciju i pridruzivanje (POSP) u Strazburu govorio o napretku Crne Gore u oblasti održivog razvoja i životne sredine. On je u svom obraćanju govorio o statusu ulcinjske Solane, njenim vrijednostima i mogućnostima održivog razvoja tog područja. U nastavku vam prenosimo najvažnije djelove iz njegovog obraćanja na tu temu:

„Ulcinjska Solana pripada grupi najvećih solana na Mediteranu koja posljednjih 15 godina predstavlja predmet posebne pažnje ornitoloških istraživanja koja jasno ukazuju da ovo područje predstavlja najznačajnije stanište za ptice na istočnoj obali Jadrana, kako za gniježđenje i zimovanje, tako i kao odmorište tokom njihove seobe ka Africi i obratno. Ovo područje je u posljednjih trideset godina ostvarilo brojne nacionalne i međunarodne statuse zaštite koje ga svrstavaju u red najznačajnijih staništa u Crnoj Gori.  Ona predstavlja idealan primjer sinergije ekonomskog iskorišćavanja prostora (proizvodnje soli) i zaštite prirode.

2014 godine, nakon 80 godina aktivnog rada, ona je prestala sa proizvodnjom soli, tj. upumpavanjem morske vode, što se značajno odrazilo na opstanak ptica na ovom području. Uzimajući u obzir značaj ovog područja kao prostora izrazitih prirodnih vrijednosti, kako biodiverzitetskih tako i pejzažnih, važnost za ornitofaunu ovo područje je u strateškim dokumentima prepoznato kao potencijalno zaštićeno područje.

Formalni proces zaštite ovog područja pokrenut u maju 2015. godine, podnošenjem zahtjeva Opštine Ulcinj Agenciji za zaštitu životne sredine za izradu Studije zaštite  nakon što je kao zaključak Međunarodne konferencije o zaštiti Ulcinjske solane, organizovane od strane Centra za zaštitu i proučavanje ptica i Euronatur-a početkom aprila 2015. godine, ukazano da ovo područje mora biti proglašeno zaštićenim. Paralelno sa procedurom proglašenja traži se i dugoročnije rešenje tačnije kupac koji bi bio zainteresovan za pokretanje proizvodnje soli i valorizaciju ovog područja na održivim i za prirodu prihvatljivim standardima.

Područje Ulcinjske solane karakteriše visok stepen biodiverziteta, kao i prisustvo halofitne vegetacije što je od velikog značaja, te je stoga procijenjeno da na nacionalnom nivou Solana zavređuje kategoriju Spomenik prirode “Ulcinjska solana”  i da treba da se proglasi zaštićenim prirodnim dobrom radi:

 1. Sprovođenja adekvatnih mjera zaštite i održivog korišćenja bioloških resursa;
 2. Očuvanja i unaprjeđivanja biološke (genetičke, specijske, ekosistemske) raznovrsnosti posebno prepoznatih endemičnih i reliktnih vrsta i njihovih staništa;
 3. Očuvanja prirodnih svojstava svih segmenata životne sredine (zemljišta, vode, vazduha);
 4. Sprječavanja štetnih aktivnosti koje mogu ugroziti posebne ili značajne komponente biodiverziteta;
 5. Obnove i unaprjeđivanja narušenih prirodnih staništa i održavanja populacija divljih vrsta biljaka i životinja u povoljnom statusu;
 6. Uspostavljanja sistema praćenja zaštite.

Razvoj Spomenika prirode “Ulcinjska Solana” zasnivaće se na:

 1. usklađivanju ljudskih aktivnosti, ekonomskih i društvenih razvojnih planova, programa i projekata sa definisanim stepenom zaštite;
 2. održivom odnosno racionalnom korišćenju prirodnih vrijednosti i resursa radi njihovog trajnog očuvanja.

Budući pravci održivog razvoja područja zasnivaju se na aktivnostima poput:

 • Proizvodnja soli i sve radnje vezane za postupak proizvodnje soli;
 • Izgradnja postrojenja za proizvodnju soli i turističke infrastrukture (muzej, dnevni SPA sadržaji, restoran, subvenirnica, osmatračnica…)
 • Naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;
 • Kontrolisane posjete u turističke, obrazovne, rekreativne i opšte kulturne svrhe;“

„Stoga budućnost ovog vrijednog područja koje može biti primjer održivog funkcionisanja i zaštite prirodnih vrijednosti u sinergiji sa ekonomskim interesima počiva na razrešenju vlasničkih pitanja, pronalasku strateškog partnera koji će biti zainteresovan da razvija preporučene održive aktivnosti na području kao i podrške međunarodne zajednice u smislu i razvoja i zaštite područja“, istakao je Bralić.

 

Medijski pul SDP