Dzavid Sabovic

Pokrenuta parlamentarna istraga za Institut Simo Milosevic

Klub poslanika Socijaldemokratske partije u Skupštini Crne Gore pokrenuo je danas proces otvaranja parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u procesu privatizacije Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo

Očekujemo podršku poslanika u Skupštini Crne Gore, kojima ćemo u narednim danima ponuditi inicijativu za otvaranje istrage na potpis, a sugurni smo da je svim predstavnicima građana u interesu da ova, veoma bitna, privatizacija po građane Herceg Novog, Boke i Crne Gore bude razjašnjenja kako bi utvrdili sve činjenice u toku tog procesa.

Cilj Odbora je je utvrđivanje činjenica o postupku kupoprodaje 56,4806% akcijskog kapitala Instituta u vlasništvu Vlade Crne Gore i državnih fondova. Utvrđivanjem svih elemenata u ovom poslu razjasniće se da li je bilo povreda zakonske regulative, da li su nadležni državni organi vodili računa o zaštiti državne imovine i da li su i na koji način zaštitili interese radnika i akcionara.

Šef Kluba poslanika u Skupštini Crne Gore

Džavid Šabović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,