image-51cef8a6bc250b1b698e9ff6fac0db9efd6bec68cd86e784193404989e2f1264-V

Održana Izborna skupština Lokalnog odbora Foruma žena SDP Podgorice

Forum žena SDP Podgorice na 7. Izbornoj skupštini dobio je novo rukovodstvo. Za predsjednicu jednoglasno izabrana je Marijana Radulović, dip. pravnica koja je do sada obavljala funkciju v.d predsjednice, dok je za funkciju potpredsjednice izabrana Olga Kaluđerović, dugogodišnja članica i aktivistkinja Foruma žena SDP Podgorice.
Izbornoj skupštini, pored velikog broja članica Lokalnog odbora, prisustvovali su Jadranka Vojinović, sekretarka odbora Glavnog grada, Dragan Damjanović, predsjednik Foruma mladih SDP Podgorice , Milena Tomanović, potpredsjednica Foruma žena SDP Crne Gore i Ivana Krstajić, v.d. predsjednice Foruma žena SDP Nikšić.
Ispred odbora Glavnog grada prisutnima se na početku obratila Jadranka Vojinović zahvalivši se na ukupnom angažmanu i aktivizmu Foruma žena, kao i Forumu mladih Podgorice , navodeći da i u periodu koji dolazi očekuje još jaču saradnju odbora Glavnog grada i oba Foruma kako bi svi zajedno doprinijeli jačanju SDP-a u Podgorici.
U uvodnom izlaganju Dragan Damjanović ja poželio srećan rad rukovodstvu Foruma žena SDP Podgorice koje će biti izabranao, istakavši dobru dosadašnju korelaciju oba Foruma i da u budućnosti očekuje još jače inteziviranje saradnje na zajedničkim ciljevima.
Predstavnica Centralnog Foruma žena SDP CG Milena Tomanović podsjetila je da je Forum žena prva ženska organizacija osnovana još 1997. godine u okviru jedne političke partije u Crnoj Gori i da upravo ulazi u 19.godinu svog rada i postojanja, tokom kojih je afirmativnim akcijama, unutarpartijskim mehanizmima i zakonskim mehanizmima isatrajavao na putu unapređenju položaja i većoj zatupljenosti žena kako u političkom tako i u ostalim sferama života, na što ukazuju i nove statutarne odredbe usvojene na Kongresu Socijaldemokratske partije, koje obezbjedjuju rodnu ravnopravnost i u najvišim organima Partije, kao i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Snagu Foruma žena SDP čini svaki Lokalni odbor ponaosob i upravo Forum žena SDP Podgorice prepoznavanjem problema savremene žene u Glavnom gradu treba da doprinese još jačem i efikasnijem djelovanju na svim onim poljima gdje se osjećaju još uvjek vidljivi znaci diskriminacije, neravnovarnog položaja i tretiranja žena, zaključila je Tomanović.
Zahvalivši se na ukazanom povjerenju Marijana Radulović je predstavila svoj četvorogodišnji plan aktivnosti u kome će se prvenstveno zalagati za edukaciju unutar Foruma, koja će osim političke obuhvatati razne vidove edukacije koje će doprinjeti boljem pozicioniranju žene u raznim sferama života.
Radiće na inteziviranju saradnje sa nevladinim organizacijama, sindikatima i institucijama kako bi se modernizovale metode ostvarivanja saradnje u sprovođenju ciljeva i aktivnosti Foruma žena SDP Podgorica.
Sprovodiće se humanitarne, socijalne i ekonomske aktivnosti sa ciljem pomaganja socijalno ugroženih porodica, poboljšanja socijalne politike i unaprijeđenju ekonomsko-pravnih uslova, na teritoriji svoje organizacije.
Svakako intezivno će se raditi na poljima zaštite ženskog zdravlja, borbe protiv nasilja nad ženama, kao i podsticanju ženskog preduzetništva, navodi Radulović.

image-b7f4d7aff82577bc8be7f7aa826766e00744f28da47889c32ae0a8dbf4ade2ea-V-1
Takođe iz LO Foruma žena SDP Podgorice najavljenjen je nastavak projekata : Rodna ravnopravnost u procesu evropskih integracija, Žene i zdravlje, Nato i mi , Žene i Mladi-udarna snaga SDP-a, koji će se realizovati u saradnji sa Centralnim odborom.

image-29-12-16-07.49

Bralić amandmanski obezbijedio sredstva za elektrifikaciju dijela katuna u Opštini Rožaje

Svim strateškim dokumentima kako Vlade tako i lokalne uprave, poljoprivreda i turizam kako ljetnji, tako i zimski su označeni kao glavne grane razvoja sjevera Crne Gore. Od 25 Katunskih naselja sa preko 500 koliba u opštini Rožaje ni jedno nije elektrificirano.

Od 16. vijeka najveći broj stanovnika Sjevera pa i tadašnjeg Trgovišta (današnje Rožaje) se bavio stočarstvom,koje je bilo utkano u sve pore života. Kao potreba takvog načina zivota formirana su specifična planinska naselja poznata kao Katuni-Stanovi. Sve je izgrađeno od drveta i kamena. Na taj način je tradicionalni lijepi život spojen sa ekonomijom: uzgoj stoke, proizvodnja sira, kajmaka, mesa, surutke. Uporedo se bralo šumsko bogatstvo – borovnice, jagode, maline, kupine, pečurke, gorski čajevi…

Idiličan katunski život u svojoj jednostavnosti i funkcionalnosti,koji i sam pamtim,sve nas obavezuje da kao društvo oživimo katune u cilju razvoja turizma i turističke ponude.

Mnogo je ljubitelja prirode i tradicionalnog načina života naših predaka i pravi je trenutak da se krene u valorizaciju tog bogatsva, duhovnog i ekonomskog. Stoga sam predložio amandmane na Budžet za 2016 god. koji su prihvaćeni, što znači da će se ove godine u elektrifikaciju katuna u opštini Rožaje uložiti 250.000€. To će biti snažan podsticaj razvoju stočarstva, poljoprivrede i ekoturizma i otvaranju novih radnih mjesta.

Izet Bralić