56bb3654-f514-48ba-80bd-724db0765237-kurcranko-preview

Predsjednik Krivokapić primio ministra vanjskih poslova Republike Austrije

Gost predśedniku Skupštine Crne Gore Ranku Krivokapiću danas je bio Sebastijan Kurc – ministar vanjskih poslova Republike Austrije.

Sebastijan Kurc ministar vanjskih poslova, danas je ugošćen od strane predśednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića. Ministar Sebastijan Kurc izrazio je zahvalnost na prijemu i uputio čestitke na demokratskim dostignućima u okvirima aktivnosti preduzetih u Parlamentarnom dijalogu.

Sagovornici su ocijenili da je za napredak i uspješnu evropsku integraciju potrebno održavanje stabilnog političkog kursa, a da je korak koji je potrebno preduzeti na tom putu građenje povjerenja u izborni sistem.

Na sastanku je zaključeno da je za čvrst temelj crnogorskog napretka potrebna politička zrelost,  jača ekonomija i poštovanje demokratskih postulata snagom vladavine prava.

Predśednik Ranko Krivokapić je izrazio zahvalnost na pośeti i ukazao na podršku svakoj budućoj saradnji kako postignutoj putem parlamentarnog dijaloga, tako i građenjem stabilnih odnosa putem međunarodne saradnje u ostalim sferama.

8fa7f7ed33c39cb90c9b3435221eac01

Sabahudin Delić: Raščišćavanje po modelu Saveza Direktora

Biti nezavisan ne samo da je težak zadatak, već je vrlo nezahvalan, naročito kod nas. On nije prost ni lak ni u mnogo razvijenijim zemljama, jer treba mnogo građanske hrabrosti i mnogo dubokog političkog uvjerenja. Niđe se tako lako, kao ovdje, ne zaboravlja da neko može imati i suprotno mišljenje, a da je ipak to uvjerenje i pošteno i iskreno. Odmah se podmeću neke zadnje misli i podmukle namjere svakom ko ima svoj stav, ko misli svojom glavom. I onda, u toj opštoj omrazi, kolo povedu politički diletanti i poltroni svjesni trenutnih dometa i činjenice da se usluge koje oni čine brzo zaboravljaju, da imaju ograničeno vrijeme za lični šićar, a treba ugrabiti što prije i što više u ličnu korist bez obzira na posljedice.

Važno je bilo smijeniti Bana Veljkovića sa mjesta direktora „Grijanje“ DOO – Pljevlja jer ne igra po programiranim pravilima, jer ima jasan jezik koji drži pod svojom pameću, pod njenom vrhovnom komandom.

Kad su iz grupe Ivana Brajovića gromoglasno najavili “raščišćavanje” političke scene, mislili smo da to ne znači dovođenje kadrova DF-a na mjesto onih iz SDP-a koji su ih na izborima zaslužili. Jer grupa Ivana Brajovića nikad na izborima u Pljevljima nije dobila ni jedan glas, a kako rade sigurni smo da će ih na prvim narednim lako prebrojati.

Važno je bilo „raščistiti političku scenu“ po svaku cijenu, bez obzira na posljedice, bez vizije i bez ideje šta dalje. A onda buđenje, odgovornost i solomonsko rješenje – imenovati za vršioca dužnosti bivšeg direktora eksponenta „omražene opozicije”, aktivnog učesnika podgoričkih „mirnih“ demonstracija u organizaciji DF-a i provjerenog partijskog kadra DF-a. „Raščistiti“ tako što umjesto SDP-a dovodite DF, umjesto „partizana“ – „četnike“, umjesto „procrnogorskih“ – „prosrpske“ kadrove, umjesto „državnih“ – „antidržavne“ elemente… Ako je to „raščišćavanje“, sretno vam bilo, SDP i iz moralnih i iz političkih razloga na taj način nikad neće „raščišćavati“.

Šećer Bajrović, Said Bosović, Emir Lojo su umjesto Branislava Veljkovića izabrali drugog, sve se zaklinjući da samo “čiste”. Mijenjajući članove SDP-a onima koje oni zovu “četnicima”, “antidržavnim” “antiNATO” i ostalim imenima pokazali su koliko im javno izgovorena riječ ima težinu. I na državnom i na lokalnom nivou. Toliko o prijateljima i državnim neprijateljima, četnicima i partizanima, onima koji su za državu ili su protiv nje.

SDP će se zalagati da se u Crnoj Gori ne dijelimo na četnike i partizane, izdajnike i patriote i slično, Za nas su interesi građana na pravom mjestu bez obzira na to kako se zovu i kojem se Bogu mole. Interesuje nas rješavanje životnih problema, zapošljenja i obrazovanja i bolji standard za sve ljude u Pljevljima.

Toliko o moralu i nemoralu.

  1. S. Zar je neprijatelj onaj koji kritikuje kad ima šta da kudi bez zazora i hvali ono što je za pohvalu?

U životu se to obično zove prijatelj!

 

Sabahudin Delić,

Predsjednik OO SDP Pljevlja

12698920_10207560289277123_1428241757_o

Krivokapić: Manje sporni opšti principi, a više konkretni

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić poručio je večeras nakon sastanka Radne grupe za izgradnju povjerenja u izborni proces da su u raspravi o Sporazumu o formiranju vlade izbornog povjerenja manje sporni opšti pricipi, a više konkretni.

Naveo je da je Radna grupa parlamentarnog dijaloga u užem sastavu završila prvo čitanje radnog teksta sporazuma i da su se u čitanju sreli nespornim i spornim djelovima.

“Manje su sporni opšti principi, a kako smo išli ka konkretnim stvarima bilo je mnogo više spornosti”, kazao je Krivokapić novinarima nakon sastanka.

On je rekao da mediji ne treba da doprinose produbljivanju nepovjerenja jer se, kako je rekao, sve čita na različite načine tokom vođenja dijaloga.

“Tu se iskazuju određeni politički stavovi, a ono što je dobro jeste da smo za dva dana uspjeli da pređemo tekst u cjelini i da ga sa svih aspekata proučimo”, istakao je on.

Krivokapić je ponovio da ostaje isti princip da “ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno”.

“Samo učestvovanje u dijalogu ne obavezuje nikoga da potpiše sporazum jer je potrebno mnogo elemenata da bi se sporazum potpisao, a prije svega bazičnog povjerenja“, istakao je on.

Na pitanje koje su konkretne spornosti što se tiče medija i u prvom dijelu da li je sporna kontrola ANB-a i policije, Krivokapić nije želio da konkretizuje.

“Time bi otišao u interpretaciju jedne i druge vrste“, dodao je on.  On je naveo da se na sastanku razgovaralo i o Javnom servisu i o privatnim medijima.

“Razgovarali smo o svemu, to jest o načinu da postignemo ono što su ustavni principi, odnosno profesionalno informisanje u oruđima koje je to moguće primijeniti u oba zakonska sektora“, konstatovao je on.

Upitan da li se do petka može očekivati dogovor o sporazumu koji će ići na dalju verifikaciju, Krivokapić je kazao da će pokušati da u drugom čitanju smanje broj spornosti.

“Ocijeniću sa kolegama da li je potrebno da sazovem ponovo parlamentarni dijalog u punom sazivu da bi tu pokušao ići dalje. Taj legitimitet je svakako prisutan, ali ponekad je potrebno proširiti krug da biste neke stvari pokrenuli. Sve je stvar procjene“, naveo je on.

Na novinarsko pitanje šta će biti sa zahtjevom Socijalističke narodne partije SNP da se raspiše referendum i da li će se o tome raspravljati, Krivokapić odgovara da je SNP aktivan dio dijaloga.

“To znači da SNP učestvuje u dijalogu, daje prijedloge, to se prihvata ili ne prihvata dakle aktivan je dio dijaloga“, ponovio je on.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Vlade, potpredsjednici Duško Marković i Rafet Husović i ministar saobraćaja Ivan Brajović kao i predstavnici stranaka URA, Demosa, SDP-a, SNP-a i Pozitivne.