medijski pul

Reagovanje: Porodično okruženje političara da ostane sfera privatnosti

Socijaldemokratska partija poziva sve sudionike političkog života da sve aktivnosti na ovom planu sprovode u duhu toleranicije i uvažavanja privatnosti svakog građanina Crne Gore. Iako ljudi koji se bave politikom moraju imati povećanu dozu tolerancije zbog javnosti posla, nije dopustivo da se zarad ostvarivanja političkih ciljeva ulazi u polje privatnosti ili uznemiravaju njihove porodice.

 

Porodično okruženje mora ostati sfera privatnog i ne smijemo dozvoliti ustanovljanje prakse koja će od poslije ostavljanja “poklona” pred vratima familije Pajović, dovesti do mogućnosti da protivljenje nečijoj politici iskazuje odlaskom u nečiji stan.

 

Kritičko razmišljanje o svim društvenim procesima u Crnoj Gori je poželjno, pogotovo od strane građana angažovanih u civilnom sektoru i ukazivanje na probleme sa kojima se naše društvo susrijeće nužan doprinos izgradnji demokratije. Zbog značaja civilnog sektora i građanskog aktivizma, treba razmisliti na koji način je najbolje poslati poruku koja neće dovoditi do osjećaja lične ili porodične ugroženosti bilo kojeg građanina Crne Gore, nebitno čime se bavi.

 

ranko

KRIVOKAPIĆ: Sporazum o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore do petka

Sporazum o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore, sa svim spornim formulacijama trebalo bi da bude formulisan do petka, kazao je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.

Krivokapić je, nakon  sastanka parlamentarne grupe, poručio da će ova sedmica biti ključna za postizanje sporazuma o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore.

Sjutra će, kako navodi Krivokapić, pokušati da razgovaraju o tri konkretna pitanja u formulacijama. Riječ je o, kako kaže – lokalnoj samoupravi, državnim preduzećima i pomoćnicima ministara.

“Ostale su velike teme koje su sporne, sa ciljem da sjutra i prekosjutra dođemo do konačnog teksta, da bi u petak predsjednici partija u punom sastavu imali čist tekst pred sobom, sa spornostima koje budu do kraja formulisane. Neće više poslije toga biti rasprave o formulacijama nego suštinski o uzmi ili ostavi sa spornim formulacijama. Tako da je petak dan kada bi trebalo imati konačan tekst za uzmi ili ostavi”, poručio je Krivokapić.

Krivokapić je saopštio i da pitanje policije nije više sporno, dok se očekuje dogovor oko ANB-a i medija u cjelini.  Današnja sjednica Parlamentarnog dijaloga prekidana je dva puta, jednom zbog raspisivanja lokalnih izbora u Tivtu za 17. april.

U parlamentarni dijalog su uključene sve stranke, osim Demokratskog fronta i Demokrata.