medijski pul

Akteri izbornih krađa ne mogu uslovljavati dogovor

Potpuno je jasno da DPS koja je u međunarodnim okvirima prepoznata kao akter izbornih krađa ne može bilo kojim pitanjem uslovljavati dinamiku i eventualne dogovore oko uslova za fer izbore.  SDP neće dozvoliti da parlamentarna većina stvorena prevarom i političkom korupcijom posluži DPS-u kao sredstvo za uslovljavanje dogovora.

Imajući u vidu način na koji je predsjednik DPS srušio Parlamentarni dijalog i obrazloženje dato tim povodom, pozivamo ga da pisanim putem stane iza svoje javno date riječi da su u Sporazumu koji je razmatran na dijalogu sporna samo dva pitanja – rukovodstvo Parlamenta i Javni servis.

Kada dobijemo pisanu potvrdu onog što je predsjednik DPS javno izjavio, SDP će se o tome izjasniti na finalnom sastanku Parlamentarnog dijaloga koji će odmah nakon toga biti sazvan.

SDP neće dozvoliti da bude uvučen u besplodne razgovore na kojima će DPS da glumi navodnu konskruktivnost, a suštinski da razvlači proces i fingira spremnost za dogovor. Zato u ovom trenutku ovo vidimo kao jedini konstruktivni, efikasan i prema građanima odgovoran pristup nasuprot manipulatorskog odnosa DPS.

Skrećemo pažnju ovom prilikom još jednom na skandalozan čin faktičkih prijetnji upućenih Specijalnom državnom tužiocu od strane Uprave policije, odnosno onih koji je politički kontrolišu. Jasno je da određeni centri moći vrše udar i vode specijalni rat protiv SDT-a, a primjetno je da je taj rat intenziviran nakon što je Tužilaštvo udarilo na opštinske partijske ćelije DPS-a, koje funkcionišu kao organizovane kriminalne grupe.

Budući da je SDT počeo da raskrinkava kriminalne radnje samog vrha DPS-a, ovaj atak na njegovu ustavnu poziciju i aktivnosti koje sprovodi u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala neće proći bez adekvatne reakcije SDP-a, a sigurni smo i međunarodne zajednice.

Medijski pul SDP

ffcde994-7d89-43db-9170-50d49029820a

Filip Miloš: Ministarstvo finansija nas izlaže kursnim rizicima

Ministar finansija je prošle nedjelje ponovo konstatovao da je Crna Gora dobila nevjerovatno povoljan aranžman za finansiranje dionice auto-puta u iznosu od 688 miliona eura, a ono što ministar finansija Radoje Žugić uporno odbija konstatovati kao realnost, jeste činjenica da veliki dio te investicije finansiramo u dolarima, a otplaćujemo u eurima, smatraju u Forumu mladih Socijaldemokratske partije (SDP).  Kako smatra potpredsjednik FM SDP Filip Miloš, to je izlaganje faktorima rizika na koje ne možemo uticati, u našem slučaju kursnim.

“Napomene radi, svako jačanje dolara u odnosu na euro (našu valutu) čini kredit skupljim, jer je za istu količinu dolara potrebno izdvojiti više eura. Kada bi govorili isključivo sa aspekta kamatne stope, moglo bi se zaista konstatovati da je godišnja kamatna stopa povoljna. Mađutim, uslijed izlaganja vjetrometini valutnog tržišta, ne možemo reći da to znači i povoljne uslove kredita”, kaže Miloš.

Euro je u odnosu na dan potpisivanja aranžmana oslabio za oko 13 odsto, a to znači da je glavnica kredita u ovom trenutku već za skoro 90 miliona eeura.

“Euro zona već duže vrijeme ima problem sa deflacijom, a makroekonomski indikatori najvećih evropskih ekonomija u Kazuju nezabrinjavajuće stanje. Očekuje se da će Evropska Centralna Banka nastaviti ili pojačati mjere monetarnog stimulisanja kroz process kvantnog labavljenja, što je politika ko je dodatno vršine gativan pritisak na vrijednost eura”, ističe Miloš.

Prema njegovim riječima, valja napomenuti da je vrhovna monetarna vlast SAD-a FED skoro osam godina praktikovala kvantno labavljenje kao mjeru stimulisanja ekonomije, dok ECB ovu mjeru koristi tek od kraja prošle godine.

“Postavlja se pitanje kako bi se na nas, kroz kurs eura, odrazila dugo ročna strategija ekspanzivne monetarne politike ECB-a koja između ostalog, kao cilj i rezultat ima sabljenje vrijednosti eura. Šta ako se nastavi ili pogorša ovaj valutni trend na dugi rok? Da li bi u slučaju skuplje glavni cezar recimo 100, 150 ili više miliona eura ministar i dalje tvrdio da je ovo nezabilježeno povoljan aranžman?”, pita se Miloš.