ranko

Pismo Ranka Krivokapića predsjedniku SNP Srđanu Miliću

Poštovani predśedniče Miliću,

Zahvaljujem na naporu koji ste Vi lično i Vaša partija uložili da Parlamentarni dijalog uz podršku Evropske unije makar privremeno zaustavi produbljivanje političke krize u Crnoj Gori. Uvjeren sam da dijelimo zajednički žal što tromjesečni dijalog nije dobio i konačni rezultat zbog sada već očigledne namjere DPS-a da zaoštrava dalje podjele u Crnoj Gori.

Ključni politički izazov pred Crnom Gorom u ovoj godini je da organizuje slobodne i poštene izbore. Taj prioritet dijelimo i sa našim međunarodnim partnerima kao i sa drugim panevropskim organizacijama koje se bave uspostavljanjem demokratskih standarda. Nažalost, volja građana koje Ustav štiti kao temelj demokratije sada nije nesporni izvor vlasti u Crnoj Gori, nego je politička korupcija postala redovnost i Skupštine Crne Gore.

Cijeneći Vaš napor da se na političku i ekonomsku krizu pokuša naći odgovor, želim konstatovati da priprema i način organizovanja ovakvih sastanaka moraju biti dio šire koordinacije koja bi prethodila bilo kojem javnom pozivanju. U suprotnom, imajući u vidu složenost političkog života u Crnoj Gori i ovakva dobronamjerna inicijativa zbog ovih elemenata postaje nefunkcionalna.

U očekivanju da DPS stane iza svog javnog stava da su sporne samo dvije stvari iz prijedloga Sporazuma, koji je bio na 10. Dijalogu, smatram cjelishodnim da Vaša inicijativa i pored političkog značaja koji nesumnjivo ima, bude dio daljih dogovora svih zainteresovanih političkih subjekata.

S poštovanjem,

PREDŚEDNIK SDP

Ranko Krivokapić

kotor

SDP Kotor traži ostavku direktora Centra za kulturu

Izražavamo nevjericu zbog narušavanja slobode duha Kotorskih karnevalskih fešta uvođenjem cenzure na maskenbalu održanom u Centru ,,Vukšić“ prošlog vikenda.

Po prirodi stvari, karnevalske svečanosti, preko karnevalskog izraza pružaju kritičku refleksiju društva i politike, ali i rasterećenje od pritisaka svakodnevnice. U tradiciji Kotorskih karnevalskih fešti nije zabilježen ovakav diskriminatorski postupak u cilju spriječavanja izražavanja slobode mišljenja kroz karnevalski izraz.

Kotorske karnevalske svečanosti su poseban institut i praznik demokratije u Kotoru i Crnoj Gori. Pokušaj prevrednovanja osnovnog karnevalskog izraza, kao što je satira, groteska, burleska ovim skandaloznim postupcima čelnika Centra za kulturu iz Kotora predstavlja teški anahronizam i prizivanje vremena za koja smo mislili da su daleko za nama.

Nemili događaj od prošlog vikenda u Centru ,,Vukšić“ izgleda da je dio širih partijskih čelnika Centra za kulturu iz Kotora, koji ne prezaju da se direktno miješaju u sferu autonomije građanskog društva u Kotoru, kome pripada i istaknuti dugogodišnji čelnik Kotorskog karnevala i humorističkog lista ,, Karampana“ – Jovica Martinović, kome se praktično onemogućava nezavisnost u radu i dovodi u pitanje njegov integritet.

Kao jedan od konstituenata lokalne vlasti u Kotoru , u cjelini se ograđujemo od postupaka čelnika Centra za kulturu i tražimo ostavku direktora. Pružamo punu podršku karnevalskim entuzijastima i podržavamo njihovu nezavisnost i integritet u načinu organizovanja karnevalskih fešta.

OO SDP Kotor