image-94eb35c92a77592bb045f855e78b891b47854b9e56f6c71588dfc8e51f3bf750-v

Žene i mladi SDP Bar dijelili ruže povodom 8. marta

Forum žena i Forum mladih SDP-a Bar organizovali su, povodom 8. marta-  Međunarodnog dana žena, akciju dijeljenja ruža pripadnicama ljepšeg pola na Gradskoj pijaci i na trgu Kneza Vladimira. Akcija je naišla na pozitivne reakcije i komentare, kako od strane pripadnica ljepšeg pola, tako i od ostalih građana.

 

dragan

Šimrak: Slučaj dva gradonačelnika u Herceg Novom je kao Držićeva komedija

Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi – rekao je prije više od vijeka Valtazar Bogišić, govoreći o prirodi pravnih poslova koji se nažalost ovih dana dešavaju u Herceg Novom. Naš grad umjesto priče o novim investicijma ili rješavanju ključnih životnih problema građana ovih dana puni novinske stupce pričom o nezakonitim odlukama vlasti, koje kao kule od karata padaju pred Upravnim sudom.

Marin Držić bi sigurno od slučaja “dva legalna gradonačelnika” napravio dobru komediju, ali pošto nas je zapalo da živimo u Novom, baš u ovom vremenu pravno-političke rašomonijade, problemi sa nezakonitim odlukama će pogađati sve građane, bez obzira da li su i za koga su glasali.

Od silnih najava o procvatu grada ostalo je da danas imamo gradonačelnike koje smjenjujemo, biramo i postavljamo skoro jednom mjesečno, što govori o tome na koji nivo se sveo novski parlament i vlast u cjelini.

Izvjesno je da smo imali period totalnog nelegaliteta tj. vršenja dužnosti gospođe Aćimović do ponovnog njenog  izbora, za koji pravni stručnjaci tvrde da su sve donesene odluke u tom periodu pravno ništavne. Pravo pitanje koje sve treba da zabrine je: Ko će snositi odgovornost za ovakvo ponašanje? Za sada je jedino izvjesno ko će platiti cijenu – zna se, već po navici, da će je platiti građani Herceg-Novog.

Jedini lijek, ako ga još ima u ovoj situaciji, je vraćanje legitimiteta onima od kojih izvorno i dolazi – građanima Herceg Novog, koji bi na novim izborima promišljeno, svjesni štete koje su im donijele predhodne vlasti, birali novu, sigurni smo, bolju i odgovorniju.

Predsjednik OO SDP Herceg Novi i član Predsjedništva SDP CG

Dragan Šimrak

5

Forum žena Podgorica: Donacija opreme za bebe porodilištu KBC

Forum žena SDP-a Podgorice i Zete su povodom 8. marta, Medjunarodnog dana žena, donirali opremu za bebe porodilištu Kliničko-bolinčkog centra Crne Gore.

Ovom prilikom članice Foruma žena SDP Podgorice i Zete obišle su porodilje, kako bi im ukazale pažnju i pružile im podršku. Znajući da je u životu svake žene najznačajniji trenutak kada postaje majka, žene SDP-a su odlučile da taj trenutak majkama u podgoričkom porodilištu učine ljepšim i sigurnijim.

Najveću sigurnost majkama porodiljama je pored modernog i adaptiranog porodilišta i porođajnih sala i mogućnosti da dijete posle porođaja bude uz majku, svakako sigurnost njihove bebe. Da bi bebe u porodilištu imale najbolje uslove, neophodno je da imaju svu neophodnu opremu.

“Ako znamo da mnoga naša djeca ugledaju svijet prvi put upravo na ovom mjestu, kao da su svi naši strahovi i strepnje kao roditelja upravo vezane za to malo, nejako biće, koje smo nosile devet meseci, onda je sigurno najznačajnije pitanje crnogorskog društva nesporno sigurnost naše djece, ne samo u porodilištvima, nego i u vrtićima i školama. Na svima nama je obaveza da pružimo najbolje i najkvalitetnije uslove za našu djecu, te da se svakodnevno borimo da majke, porodilje i novorođenčad imaju najsavremenije i najbolje uslove ovdje. Šta nam može biti važnije od naše djece?“ istakla je Marijana Radulović, predsjednica Foruma žena SDP Podgorica, prilikom posjete porodilištvu KBC-a Podgorica, zahvalivši se ljubaznom osoblju Kliničko-bolničkog  centra.

5

2

4

Međunarodni dan žena obilježen je i u Tuzima. Pripadnici Foruma mladih i Foruma žena  SDP-a u Tuzima  uputili su najljepše želje i čestitke ženama ove Gradske opštine darujući im ružu i time ukazali na važnost uloge žene u društvu, sa  porukom da i ovaj 8. mart doprinese sve većoj zastupljenosti žena u svim sferama života.

                                                                                                         

PREDSJEDNICA LO FŽ SDP PG

Marijana Radulović

ulcinj

Akcija Foruma žena i mladih SDP Ulcinja za 8. mart

Povodom 8.marta praznika socijalne pravde, jednakosti polova i prava žena članice Foruma žena SDP Ulcinj su odlučile da novac koji su imale na raspolaganju za organizaciju koktela i novac koje su same doniral,e uplate u humanitarne svrhe.

“Uplatile su skromnu sumu novca na racčun djevojčice kojoj je isti potreban za liječenje teške bolesti u inostranstvu. Sa žaljenjem konstatujemo da je sve više ljudi i porodica, koji se putem medija obraćaju široj javnosti za pomoć, što za liječenje u inostranstvu, što za pomoć u nabavci osnovnih životnih namirnica, što ukazuje na nedovoljnu angažovanost nadležnih institucija države. Svi smo svjedoci teške ekonomske situacije u državi i minimum koji možemo dati je da pomažemo na ovaj način ljudima u nevolji u nadi da će i ostali građani i građanke, kao i organizacije pomagati našim sugrađanima i komšijama.” poručeno je iz Foruma žena SDP Ulcinj.

I Forum mladih SDP Ulcinj ukazao je paznju svojim sugrađankama na ovaj poseban dan poklanjajući im ruze kao simbol socijaldemokratske ideje koja zahtjeva pravdu i pristojan posao za sve.

 

Forum žena i Forum mladih SDP Ulcinj

forum zena

Forum žena SDP: Ravnopravnost je uslov demokratije

Forum žena SDP CG ukazuje, povodom 8.marta Međunarodnog dana žena, da su krajnje zabrinjavajući podaci da se prema procentualnoj zastupljenosti žena u Skupštini, Crna Gora  sa svojih 14.8 % poslanica, nalazi na 95. mjestu među zemljama svijeta i da je ispod je svjetskog prosjeka. Takođe je poražavajuće, da ukoliko upoređujemo Crnu Goru sa državama regiona, ona se nalazi na posljednjem mjestu i to iza Slovenije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Neshvatljivo je da iako Ustav Crne Gore, kao i niz zakona iz ove oblasti garantuju formalno – pravnu ravnopravnost žene i muškarca, politiku jednakih mogućnosti, omogućuju mjere afirmativne akcije i sprovođenje načela zabrane i sprečavanja diskriminacije po osnovu pola, u crnogorskoj zbilji je evidentna podzastupljenost žena u svim sverama javnog i političkog djelovanja, kako u parlamentu, tako i u izvršnoj vlasti na državnom i lokalnom nivou.

Na nedovoljnu zastupljenosti žena u javnom i političkom životu i nerealizovanu propisanu kvotu iz Zakona o izboru odbornika i poslanika u predstavničkim tijelima, ukazivala je Evropska komisija u svojim Izvještajima o napretku, međunarodne organizacije i institucije poput OEBS-a, UNDP-a, Savjeta Evrope, Evropskog parlamenta, CEDAW- Komiteta za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena, kao i crnogorska institucija ombudsmana, međutim dovoljnih pomaka na ovom polju još uvijek nema.

Izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika iz 2014.godine, pod pritiskom medjunarodne zajednice, usvojeno je riješenje da u okviru propisane kvote od minimum 30% kandidata manje zastupljenog pola,  redosljed na listama bude takav da najmanje svaki četvrti kandidat na listi bude žena.

U praksi je ovo riješenje, očekivano izigrano, što pokazuju rezultati lokalnih izbora iz 2014.godine, na način da su, žene uglavnom bile postavljane na granična  četvrta mjesta na izbornim listama, a na samom dnu lista bilo je više ženskih imena da bi se dostigla kvota od 30 odsto, što je dovelo do neravnopravnog predstavljanja žena u lokalnim parlamentima nakon izbora, jer nemamo izabranih ni minimum od 30 % predstavnica manje zastupljenog pola . Ovakvo negativno iskustvo sa posljednjih lokalnih izbora, u dijelu sprovođenja Ustavom i zakonima zagarantovane ravnopravnosti žena i muškaraca i njihove ravnomjerne zastupljenosti, prijeti da se prenese i na predstojeće parlamentarne izbore.

Polazeći od svega navedenog Forum žena SDP CG  smatra da je neophodno udružiti sve progresivne snage u društvu jer pitanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori daleko prevazilazi okvire stranacke pripadnosti, zahtjeva udruživanje ženskih organizacija iz svih politickih partija , parlamentarki, žena iz akademske zajednice, NVO i sindikata, kako bi se podigla javna svijest o značaju ravnopravnosti polova i postojeće zakonsko riješenje unaprijedilo obavezivanjem podnosioca lista da kandidat manje zastupljenog pola bude najmanje na svakom rećem mjestu.

U Forumu žena ističu da rodna ravnopravnost nije “žensko pitanje”. Ona danas više nego ikada zahtijeva, zajednički angažman i muškaraca i žena i njihovo partnerstvo jer su prava žena  integralni i nedjeljivi dio ljudskih prava. Crna Gora mora postati prepoznatljiva po stvarnom, a ne deklarativnom zalaganju za ostvarenje rodne ravnopravnosti  jer je ona u neposrednoj vezi sa pravdom i jednakoscu koje predstavljaju osnovne vrijednosti socijaldemokratske ideje.