tivat_49aafc771bdbba539413240948f20b39

Novu vlast u Tivtu će birati građani, a ne DPS

Ono što je jasno da danas imamo situaciju u kojoj je DPS pokazao strah od sjednice Skupštine na kojoj bi se raspravljalo o izvještaju gradonačelnika Novosela i razrješenju direktora Komunalnog Rada Popovića. Što je razlog za taj strah, treba pitati njih i njihovu centralu koja je procijenila da će im ovo biti dobar potez.

Kako bi tivatska i crnogorska javnost bila do kraja upoznata sa situacijom oko zakazivanja sjednice ona je, po uobičajenoj poslovničkoj proceduri,  dogovorena na međustranačkom kolegijumu predsjednika Skupštnine 3-ćeg marta, dnevni red predložen 7.3. a materijali poslati odbornicima prije 5 dana. Za sve ovo postoji i dokumentacija, ali što je za nas bitnije i dogovor svih predsjednika klubova odbornika, uključujući i predstavnika DPS-a.

Što se SDP tiče, mi smo spremni da građanima podnesemo račun kako smo radili u protekle 4 godine, a u svim onim oblastima koje su vodili ljudi SDP-a smo pokazali rezultate za ponos.

Kad je u pitanju priča o novoj vlasti, želimo da poručimo i lokalnom i državnom DPS-u da će novu izvršnu vlast birati Tivćani, a ne oni, osim ako ne misle da ukidaju demokratiju i u našoj opštini, kao što pokušavaju na nekim drugim mjestima.

Socijaldemokratska partija kao druga najveća partija u proteklom periodu svojim radom konstantno povećavala povjerenje građana i snagu na izborima, tako da će novu tivatsku vlast činiti naša partija i programski srodne partije.

 

Predsjednik OO SDP

Krsto Bošković