BULJARICA 1

Nataša Malovrazić: Na “pravu” valorizaciju Buljarice, moraćemo još malo sačekati

Buljarica, dragulj Jadrana, iako planirana kao prostor od javnog interesa, kao prostor namijenjen visokom turizmu, iznenadnim predlogom za usvajanje DUP-a Buljarica I, možda ipak postaje nešto drugo?! Iako je Katarska kompanija (CDC International), sa sjedištem u Dohi, bila zainteresovana za projekat Buljarice koji se prema saznanjima prostire na 11.000.000m²-obuhvat od Lučica do Kraljičine plaže (Perčina), nešto se u međuvremenu promijenilo, jer je Vlada odlučila da da saglasnost na DUP Buljarica I, koji je u izradi već punih 8 godina… Naravno, izražavamo čuđenje, jer se uprvo ovaj dokument kosi sa gore pomenutim projektom, pa čak i sa stavom obrađivača PPPN za obalno područje.

Posebno čudi što je nadležni državni organ, poslije dužeg odlaganja i premišljanja, upravo sada odlučio da izda saglasnost na ovaj DUP i pored činjenice da se prostor koji on zahvata (oko 110 ha) funkcionalno tretira potpuno izolovano od okruženja, sa namjenom i saobraćajnim rješenjima koja narušavaju koncept iz važećih planova višeg reda, kao i da je u pogledu namjene prostora i predviđenih kapaciteta, ovo plansko rješenje u suprotnosti i sa u međuvremenu donešenim propisima.

Može se možda reći da je to u interesu građana, ali samo nekih! Uz one koji su godinama bili uskraćeni za rješavanje osnovnih stambenih, infrastrukturnih i socijalnih potreba (posljednji planski dokument za ovo područje datira još iz 1984.g.), ovdje je ipak prevashodno riječ o zadovoljavanju potreba onih povlašćenih kojima se omogućuje valorizacija imovine, u mjeri da ih neće mnogo zanimati sudbina svih drugih, van granica zahvata ovog DUP-a, koje možda čeka eksproprijacija imovine i raseljavanje. Sve i da ne dođe do eksproprijacije, ostalim vlasnicima (van obuhvata DUP-a Buljarica I) zemlja će ostati trajno urbanistički “zarobljena”, jer neće na njoj moći da grade, a naravno niko im neće ni otkupiti zemlju koja se u Katastru nepokretnosti vodi kao njiva, pašnjak ili šuma. Time se nepotrebno i neopravdano dodatno produbljuju podjele među vlasnicima privatnih nepokretnosti u Buljarici, čime se širom otvaraju vrata za trgovinu i mešetarenje raznoraznim agentima, zastupnicima i advokatima.

Naravno, produbljivanje podjela, favorizovanje pojedinaca, a pogotovo žurba u donošenju najnovijih odluka, nemaju za cilj ništa drugo, već predstavljaju samo pokušaj poboljšanja rejtinga vladajuće partije, kojoj su predizborne prognoze u ovoj sredini više nego sumorne!

Postavlja se i pitanje da li investitor, u ovakvim okolnostima,  uopšte postoji?!  Da li  je i ovo još jedna predizborna fatamorgana?! Bilo kako bilo, bojim se da ćemo na “pravu” valorizaciju Buljarice, morati još malo sačekati, nažalost!

 

Nataša Malovrazić,

članica Predsjedništva SDP Budva