560989cf-de58-49ab-81fe-6db2b0765237-sdp28s-preview - Copy

OO SDP Bijelo Polje: Podržavamo protest zaposlenih u fabrici “Rada”

Povodom protesta radnika AD “Bjelasica-Rada” OO SDP BP daje punu podršku njihovim opravdanim zahtjevima u ostvarivanju prava na rad, na isplatu zaostalih šest zarada, na uplatu neuplaćenih doprinosa za sedam i po godina, kao i zahtjevu kojim se traži hitno pokretanje proizvodnje.
Kompanija “Rada” je jedina fabrika za proizvodnju i flaširanje mineralne vode u Crnoj Gori. Iako je prije dvije godine izašla iz stečaja ona već duže od godinu dana ne radi i u jeku sezone kada je potražnja za njenim proizvodima najveća, ona svojih proizvoda na tržištu uopšte nema. Iz toga se nameće zaključak da je vlasnicima veći interes da fabrika mineralne vode ne radi, jer kako drugačije opravdati ovakav njihov odnos kako prema samoj fabrici tako i prema zaposlenim u njoj. Stiče se utisak da Eurofond kao vlasnik kompanije tiho i planski gasi jednu od malog broja preostalih fabrika u Bijelom Polju, koja je uz dobar menadžment mogla postati bjelopoljski brend.
Apelujemo na vlasnika “Rade” da prekine plansko “uništavanja” fabrike, da prestane sa potpisivanjem štetnih ugovora sa “sumnjivim” investitorima, kao i sa sklapanjem nekomercijalnih ugovora o prodaji proizvoda.
Nezamislivo je u današnje vrijeme da fabrika koja proizvodi i prodaje vodu nije uspješna a pri tome u dužem periodu ne izmiruje obaveze prema državi po osnovu poreza , doprinosa, koncesija i dr.
Zabrinjava i čudi činjenica da je fabrika prije dvije godine izašla iz stečaja a da obaveze prema radnicima nijesu izmirene.
U periodu stečaja je više puta vršena dokapitalizacija preduzeća a malo ili gotovo ništa od tih sredstava nije investirano u kompaniju već se akumulirani dug svake godine uvećavao, čime je fabrika od profitabilne pretvorena u gubitaša čija dugovi trenutno iznose preko 9 miliona eura.
Takođe apelujemo na nadležne u opštini Bijelo Polje da podrže zahtjeve zaposlenih, pomognu u rešavanju problema i prekinu agoniju 60-ak radnika i njihovih porodica, koji su od osnivanja “Rade” svoju egzistenciju vezali za to preduzeće.

OO SDP Bijelo Polje