ivan vujovic

Vujović: SDP će dati podršku zakonskim izmjenama i uvođenju dječjeg dodatka za djecu čiji su roditelji nezaposleni

Funkcioner SDP Ivan Vujović razgovarao je sa predstavnicima NVO Euromost i Gornji Ibar – Rožaje o problemu implementacije Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u dijelu isplate nadoknade majkama sa troje i više djece, dodatnih izmjena ovog Zakona o uvodjenju dječjeg dodatka , kao i problemu bivših radnika Gornjeg Ibra.
Vujović je najavio podršku SDP zakonskim izmjenama i uvođenju dječjeg dodatka za djecu čiji su roditelji nezaposleni.
Predstavnici  nevladinih organizacija su saopštili sa kakvim problemima se suočavaju majke sa troje i više djece u Rožajama kod ostvarivanja zakonskih prava i naveli da od državnih organa očekuju urgentno rješavanje njihovog problema.
Vujović  je naglasio da imaju podršku SDP koji je presudno i omogućio usvajanje izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, apostrofirajući veoma aktivnu ulogu poslanika SDP Izeta Bralića u procesu usvajanja Zakona.
„Predstavnici DPS u Vladi i drugim državnim organima očigledno imaju interes da selektivno primjenjuju zakone i da u tom procesu najčešće diskrimišu socijalno najugroženije kategorije stanovništva, kakav je slučaj povodom ovog pitanja i recimo pitanja neisplaćivanja otpremnina bivšim radnicima KAP-a“, naglasio je Vujović.
Vujović je na kraju apostrofirao da država mora da ima posebnu obavezu i senzibilitet prema sjeveru Crne Gore, koji je lošom ekonomskom politikom DPS-a privredno devastiran do mjere da se ljudi sa tog područja masovno iseljavaju u potrazi za golom egzistencijom.