Quo vadis Kotore

Aktivisti SDP Kotor izveli performans „Quo vadis, Kotore?“

Aktivisti SDP-a iz Kotora danas su izveli performans „Quo vadis, Kotore?”, na temu devastacije prostora kotorske opštine.

Dvadeset mladih aktivista je simboličkim prikazom čina devastirajuće gradnje i njenog uklanjanja od strane SDP-a imalo za cilj da skrenu pažnju javnosti na riješenost SDP-a u Kotoru da stane na put devastaciji prostora.

U našem izbornom programu „Kotor Svima“ centralno mjesto posvećeno je borbi protiv devastacije prostora Opštine zato što je Kotor  jedini grad u Crnoj Gori čiju prirodnu i kulturnu baštinu štiti UNESCO.

Još jednom prozivamo Savjet za upravljanje Područjem Kotora da se javno oglasi povodom devastacija prostora kotorske opštine. Savjet ima zakonsku obavezu da vrši monitoring stanja Područja Kotora i zahtijeva od organa državne uprave preduzimanje mjera iz njihove nadležnosti u cilju zaštite prostora. Savjet za upravljanje Područjem Kotora se već duže vrijeme oglušuje o pozive SDP-a Kotor i dalje sprovodi politiku šutnje.

Ovaj simoboličan čin aktivista SDP-a je otvoreni poziv članovima Savjeta da se javno izjasne o devastaciji prostora i predoče javnosti što namjeravaju da urade.

Savjetom predsjedava predsjednik Opštine Kotor Aleksandar Stjepčević, a u njemu se nalaze istaknuti stručnjaci i javni djelatnici.

Pritisnimo institucije da rade svoj posao !

 

OO SDP Kotor

 

Press Rasko Konjevic

Neodgovorno je, i neozbiljno, da se o tako važnim pitanjima izjašnjavamo elektronskim putem

Kandidat za poslanika Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je i ministar finansija u prelaznoj Vladi, održao je konferenciju za medije povodom elektronske sjednice Savjeta za privatizaciju i kapitalne investicije, gdje su  članovi ovog tijela trebali da se izjasne o izvještaju o rezultatitma medjunarodnog javnog tendera za valorizaciju lokaliteta Buljarica.

Konjević je ukazao, da on kao član Savjeta, po funkciji, zahtijevao da se sjednica zakaže kao redovna sjednica, navodeći za to dva razloga. Prije svega, političkim sporazumom o prelaznoj Vladi je definisano da se o svim značajnim projektima, koji su predmet Savjeta odlučuje konsenzusom, pa da se zatim upućuju Vladi. I drugi, mnogo značajni razlog, da javnost i građani treba da budu upućeni u proces valorizacija ovako velikog nacionalnog resursa kakva je Buljarica. Shodno tome, Konjević se nije ni izjasnio o nijednoj tački dnevnog reda, pomenute elektronske sjednice Savjeta.

„Neodgovorno, nekorektno i nije dovoljno ozbiljno da o stotinama hiljada metara kvadratnih, koji pripadaju građanima Crne Gore, ministri u Vladi i članovi Savjeta za privatizaciju i kapitalne investicije izjašnjavaju se elektonskim putem, bez mogućnosti da se prethodno ispitaju članovi tenderske komisije, koja je vršila evaluaciju jedine ponude, od kompanije registrovane na offshore destinaciji. Ovdje se radi o netransparentnoj proceduri .“

Socijaldemokratska partija smatra da ako su Crna Gora i njeni građani spali da jedan lokalitet, kakav je Buljarica, treba da nam valorizuje kompanija sa Kajmanskih ostrva, sa offshore destinacije, onda mislim da se ozbiljno griješi u načinu valorizacije onoga što je najvrijednije u Crnoj gori, a to je njen prostor, koji pripada svim građanima.

 

Medijski pul SDP