Kotor

U pregovore otvoreno i bez uslovljavanja

SDP Kotor je u proces otpočetih pregovora oko formiranja nove lokalne vlasti sa opozicionim subjektima ušao principijelno i sa visokim stepenom entuzijazma i očekivanja.

Mi smo na lokalnim izborima u Kotoru postigli respektabilan rezultat na osnovu programa krupnih promjena i samim tim se obavezali pred svojim članovima, glasačima, simpatizerima i širom kotorskom javnošću.

SDP razumije da se ne radi o rutinskoj smjeni vlasti sa ciljem kadrovske popune iz vlastitih redova, već da je u pitanju potencijalno novi projekat vladanja u službi građana, u potpunosti drugačiji od dosadašnjeg. Primjera radi, nova vlast treba da odbaci partijsko zapošljavanje, dodjelu kadrovskih stanova, projekte koje lokalnoj vlasti nameću investititori i sl.

Zato SDP poziva sve potencijalne koalicione parnere u Kotoru da u proces pregovora uđu otvoreno i bez uslovljavanja, kako bi smo bili u stanju da zajednički formiramo novu Viziju razvoja kotorske opštine u javnom interesu, formulišemo adekvatnu strategiju, odredimo ciljeve i navedemo mjere koje je potrebno sprovesti.

Apelujemo na  Demokrate, DF, SNP i GP URA  da nastavimo započete razgovore rukovodeći se principima uzajamnog poštovanja, integriteta i povjerenja sa ciljem što bržeg formiranja nove lokalne vlasti, koja treba da se suoči sa velikim  izazovima.

Kako bi smo pružili javnu garanciju da ćemo isključivo sa predstavnicima opozicije bez DPS-a formirati novu vlast u Kotoru, naši odbornici dr. Ivan Ilić, Branko Nedović i dr. Bruna Lončarević su se i formalno obavezali svojeručnim potpisima, zajedno sa odbornicima Demokrata, DF-a i GP URA.

 

Opštinski odbor SDP Kotor