Slo1

Ženska kampanja SDP-a predstavljena u Ljubljani

U Ljubljani se u periodu od 30-31.oktobra, u organizaciji Centralno-istočne evropske mreže za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Laburističke partije, održao okrugli sto na temu unaprijeđenja rodne ravnopravnosti u socijaldemokratskim partijama u regionu.

Uvodno izlaganje na okruglom stolu je imao g-din Danilo Türk, bivši predsjednik Republike Slovenije i kandidat za generalnog sekretara UN, koji je posebno podržao doprinos i učešće žena na promovisanju socijaldemokratskih vrijednosti u regionu. Učešće na okruglom stolu uzele su Sonja Lokar, Daša Šašić Šilović, predsjednica Centralno-istočne evropske mreže za rodnu ravnopravnost i članica savjetodavnog tijela NVO u NATO-u, Nan Sloan, predstavnica Laburističke partije i direktorka britanskog Centra za žene i demokratiju, kao i Nensi Prager-Kamel, komesarka UNESCA-a.

Socijaldemokratsku partiju Crne Gore na pomenutom događaju su predstavljale Mirel Radić Ljubisavljević, potpredsjednica partije i predsjednica Foruma žena, i Neli Rašović, međunarodna sekretarka Foruma mladih. Predstavljena je posebna ženska kampanja, koja je vođena u okviru izborne kampanje SDP-a, kao jedina kampanja usmjerena na poboljšanje položaja žena i približavanje socijaldemokratskih vrijednosti i politika građankama Crne Gore.

Na okruglom stolu je zaključeno da je neophodna jača regionalna saradnja lidera socijaldemokratskih partija u regionu, u cilju suzbijanja negativnih trendova desničarskog ekstremizma, ponovno rastućeg nacionalizma i diktata tržišta koje dobija primat nad solidarnošću među ljudima. Naglašeno je da forumi žena i organizacije mladih mogu dati značajnu podršku i doprinos jačanju samih partija i promovisanju ovih vrijednosti.

 

Medijski pul SDP