forum žena

NE nasilju nad ženama

Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Forum žena SDP CG kaže NE nasilju nad ženama, NE svim vidovima nasilja i poziva sve činioce društva da svojim primjerom osude i zaustave ovaj neprihvatljiv vid ponašanja i kažu STOP NASILJU!

Svjesni poražavajućih podataka da su žene u  Crnoj Gori  dominantno prisutne među žrtvama nasilja i da je svaka treća žena u Crnoj Gori žrtva nekog vida nasilja, Forum žena SDP CG ukazuje na važnost ostvarivanja rodne ravnopravnosti, jer samo rodno osviješćeno društvo će podjednako uvažavati svakog pojedinca, neovisno o polu i štititi ga od svakog oblika nasilja.

Nasilje nad ženama predstavlja osnovno kršenje načela o ljudskim pravima, koja su zagarantovana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i Ustavom Crne Gore. Međutim, ovaj devijantan način ponašanja ne poznaje zakone i ima poguban uticaj na život žena,  utičući na porodicu, zajednicu i društvo u cjelini.

Odrastanje po patrijahalnom modelu sa duboko ukorijenjenim stavovima o odnosu između muškarca i žene, ekonomska zavisnost, neadekvatna reakcija i saradnja između nadležnih institucija, samo su neki od razloga zašto žene u Crnoj Gori trpe nasilje.

Rodno zasnovano nasilje, naročito kod grupe žena koje žive na selu, veoma je prisutno. Zvanični podaci o nasilju nad ženama u ruralnom području maltene ne postoje, obzirom da se teško prepoznaje. Nametanjem uloge ženi da je ona ta koja treba da “trpi”, stvara se ambijent u kome žena nasilje prihvata kao nešto što se podrazumijeva.

Nasilje moramo učiniti vidljivim. Opravdavanje nasilničkog ponašanja od strane žrtve radi „mira u kući“ i „čuvanja ugleda“ samo proširuje  kako broj žrtvi, tako i nasilnika. Osim žene stradaju djeca i članovi uže zajednice, a permanentnim trajanjem, nasilje  postaje naslijeđen i prihvatljiv model ponašanja.

Nasilje nad ženama je rašireno širom svijeta i ne poznaje državne granice, rasu, klasu, kulturu, tradiciju ili religiju.

Stoga, Forum žena SDP CG  u okviru globalne svjetske kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” sprovešće niz akcija u cilju podizanja svijesti cjelokupnog društva o ovom problemu i apelovati na sve relevantne subjekte i javnost da se uključe u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. ”

”Ono na što ovog puta stavljamo akcenat jeste edukovanje i osnaživanje žrtve da prepozna, prijavi nasilje i time ujedno postane ravnopravni akter u borbi protiv nasilja” saopšteno je iz Foruma žena SDP CG.

Svakako, nasilje nije problem sa kojim žrtva treba sama da se izbori.  Iz tog raloga zalagaćemo se da se pored postojećih zakona osmisle i efikasni institucionalni mehanizmi za njihovu implementaciju uz istovremeno pooštravanje  kaznene politike u ovoj oblasti. Država treba da štiti podjednako svakog pojedinca. ”Ni jedno društvo ne može biti demokratsko i ekonomski osnaženo ukoliko veliki dio njegove populacije trpi različite oblike nasilja i njegova inertnost se ne može pravdati tradicionalizmom.” zaključeno je iz Foruma žena SDP CG.

 

Forum žena SDP