Budimpesta

Mirel Radić Ljubisavljević na međunarodnom skupu u Budimpešti

U Budimpešti se u organizaciji Fondacije za evropske progresivne studije, Ženske grupe Partije evropskih socijalista i Centralno-istočne evropske mreže za rodnu ravnopravnost, održao međunarodni skup na temu “Nasilje nad ženama”.

Socijaldemokratsku partiju predstavljala je Mirel Radić Ljubisavljević, potpredsjednica partije i predsjednica Foruma žena. O nasilju nad ženama, potrebi njegovog suzbijanja na svim nivoima govorile su liderke žena iz socijaldemokratskih partija u regionu i Evropskoj uniji, ekspertkinje za rodnu ravnopravnost i predstavnice ženskih sindikalnih grupa. Izlaganje su imale i Zita Gurmai, poslanica u Evropskom parlamentu,kao i Sonja Lokar i Daša Šašić Šilović, predstavnice Centralno-istočne evropske mreže za rodnu ravnopravnost.

Zaključeno je da je neophodna jača regionalna saradnja i aktivnije angažovanje socijaldemokratskih partija u regionu, po pitanju suzbijanja nasilja na ženama i djecom, kao i ulozi medija koje će nasilje učiniti vidljivim u društvu bez stigmatizacije žrtava.

Radić-Ljubisavljević je u Budimpešti učestvovala i na konferenciji “Novi politički put za centar i ljevicu u Centralnoj i Istočnoj Evropi na kojoj je su pored domaćina, Gyula Molnara, predsjednika Madjarske socijalističke partije učestvovali i eminentni predstavnici političkih partija iz Evropske unije i regiona.

Medijski pul SDP