IMG_20170205_120919

Balota: Da li će neko odgovarati za nastalu štetu?

Ono na što je SDP ukazivao duži vremenski period, da crnogorski građani nemaju potrebu da plaćaju tajkusnku struju, Vlada Crne Gore je sa zakašnjenjm priznala tokom prošle nedelje.

Postavlja se pitanje, zašto su crnogorski zvaničnici ubjeđivali javnost da je potrebno nastaviti sa daljim plaćanjem podsticajne cijene za obnovljive izvore za novu ”biznis” elitu, i ako je svima bilo jasno da je Crna Gora ostvarila nacionalni cilj još odavno i da za takvim luskuzom nema potrebe.

Da podsjetimo, kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, premijer Marković je istakao ”da je Crna Gora dostigla potreban nivo proizvodnih kapaciteta u toj oblasti, što je obaveza iz procesa integracije u Evropsku uniju” još u decembru 2016. godine. Poslije nepunih mjesec dana, predsjednik države Vujanović izjavljuje da Crna Gora nije dostigla nacionalni cilj, a ministraka Ekonomije, da smo blizu. Upozoravali smo i na zvaniči stav gospodina Janeza Kopača, predstavnika Energetske zajednice, koji je izjavio da Crna Gora prednjači sa 43% učešća proizvodnje iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji.

Mišljenja smo da je nedopustivo da se o ovako važnom pitanju daju različiti odgovori sa tri važne adrese.

Pitamo, da li će neko odgovarati za ovakvu nastalu štetu, jer su građani Crne Gore svo ovo vrijeme dodatno plaćali račune na osnovu posticajne cijene za obnovljive izvore, a nije bilo potrebno?

Tražimo da se ispita odgovornost zbog nastale situacije. Ko je dozvolio da se subvencije plaćaju za obnovljive izvore i ako je preskočen prag od 33% učešća obnovljivih izvora? Nadležni organi su bili dužni da istog trenutka reaguju i ukinu dalje izdavanje dozvola za subvencije. Da li će se razlika od iznosa koji naplaćen od građana Crne Gore a nije bilo potrebno vratiti istim tim građanima, a za navedni prekoračeni iznos poništiti potpisani štetni Ugovori?

Da li se ovdje radi o neznanju ili namjeri da se još jedan period uzima novac od građana Crne Gore za potrebe privatnih kompanija, to treba da kažu nadležni državni organi.

Tražimo odgovornost, jer je nastala šteta, koja je diretno vezana za socijalno ekonomski status svih građana Crne Gore, to znači, da li su građani finasirali podsticajne cijene za električnu energiju koja se dobija iz obnovljivih izvora, i ako to nije bilo potrebno.

Na ovaj način je došlo do prelivanja državnog novca i novca poreskih obveznika u privatne džepove?

Pitamo, zašto se nje poštovao član 18. Zakona o energetici, koji predviđa donošenje akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora, kao i da se cilj utvrđuje na osnovu energetskih potreba, ekonomskih mogućnosti i obaveza Crne Gore preuzetih potvrđenim međunarodnim ugovorom? Na osnvou zvanične Analize Regulatorne agencije za 2015 godinu, jasno je da CG trenutno nema izraženi deficit, kao i da je udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije u Crnoj Gori iznosi 50,84%, a takođe svima je bilo jasno, kakva je ekonomska mogućnost dodatnog plaćanja na račun državne kase i poreskih obveznika.

Tražimo od Vlade Crne Gore, da preispita trenutnu politiku u sektoru energetike na svim poljima.

Da budemo precizniji i da ponovimo već poznati stav, SDP nije protiv izgradnje obnovljivih izvora, već je protiv davanje sobvencija za ”tajkunsku energiju” na račun građana.

 

Član predsjedništva SDP-a

Prof.dr Adis Balota