logods

Sačuvati mir i stabilnost u Crnoj Gori

SDP u ovim danima trajuće političko-bezbjednosne i ekonomsko-socijalne krize čini sve da se red i stabilnost sačuvaju u Crnoj Gori . Podsjećamo da smo na istom zadatku bili i oktobra 2015. godine, kada smo presudno doprinijeli smirivanju tenzija.

Crna Gora se trenutno nalazi u stanju kada se više niti jedni lokalni izbori ne mogu održati a da se Crna Gora ne dovodi na ivicu nestabilnosti. Više puta smo upozorili DPS da je ovakav način vladanja put u destabilizaciju Crne Gore.

U cilju smirivanja tenzija ponovo pozivamo Predsjednika Crne Gore da odloži izbore u Nikšiću dok se ne stvore elementarni uslovi da se oni održe u mirnim i regularnim uslovima. Nikome nije u interesu da se u uslovima podignutih političkih tenzija održavaju izbori, jer takvi izbori samo doprinose dodatnoj destabilizaciji koja ne može donijeti dobro građanima Crne Gore, bez obzira na političku pripadnost.

Obaveza svake državne institucije, pa i SDT, je da njihov rad donosi povjerenje građana, a teško se oteti utisku da pojedini postupci, kao u slučaju sklapanja sporazuma sa visokim         funkcionerom DPS Svetozarom Marovićem, ne koincidiraju sa interesima DPS-a. Priznate krađu miliona eura od građana Crne Gore, sklopite sporazum i dobijete smiješne zatvorske kazne, a onda izbjegavate izdržavanje zatvorske kazne dobijanjem državljanstva druge države.

Na SDT-u je i lična odgovornost da u ovom periodu isključivo postupa u skladu sa zakonom i osjećajem za ukupnu stabilnlost, vjerujući da samo čvrsti dokazi mogu vratiti vjeru u vladavinu prava i nezavisnost institucija.

Pozivamo sve u Crnoj Gori, političke partije, državne organe i predstavnike civilnog društva da budemo na visini složene političke situacije i odluke donosimo u interesu smirivanja politčkih  tenzija i dobrobiti društva u cjelini.

 

Medijski pul SDP

 

Mirel Radić Ljubisavljević

Radić Ljubisavljević: Nedostavljanje rješenja grubo kršenje odredbi ZKP-a

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) odbacilo je krivičnu prijavu Socijaldemokratske partije (SDP) protiv bivšeg izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) Zorana Sekulića i predsjednika Savjeta te ustanove Šalete Đurovića, jer su na dan izbora, 16. oktobra prošle godine, privremeno ukinuli aplikacije Viber i WhatsApp. SDP je  prijavu SDT-u podnio na dan izbora zbog “neustavne i nezakonite odluke”, a 6. februara ove godine ih je specijalna tužiteljka Sanja Jovićević obavijestila da je ista odbačena.

Ona je navela da ne postoji osnovana sumnja da su Sekulić i Đurović izvršili krivično djelo – zloupotreba službenog položaja ili neko drugo koje se goni po službenoj dužnosti. Jovićevićeva je tužiteljka SDT, koja istovremeno vodi izviđaj o navodnom državnom udaru, takođe na dan izbora, a zbog oba slučaja opozicija bojkotuje Skupštinu, sporeći rezultate parlamentarnih izbora. Potpredsjednica SDP-a Mirel Radić Ljubisavljević, koja je podnijela prijavu, iznenađena je ovakvim postupanjem specijalnog tužilaštva, jer partija nije dobila rješenje o odbacivanju prijave, koje je važno za dalju pravnu proceduru.

“Iz obvještenja nije moguće zaključiti koji su razlozi naveli specijalnu tužiteljku Sanju Jovićević da odbaci krivičnu prijavu. U skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku (ZKP), zahtijevali smo od glavnog specijalnog tužioca (GST) Milivoja Katnića dostavljanje rješenja o odbacivanju prijave kako bi na osnovu njegovog obrazloženja mogli podnijeti pritužbu o preispitivanju odluke o odbacivanju krivične prijave. Međutim, GST odgovara da nije u obavezi da nam dostavi rješenje o odbacivanju krivične prijave, ni nakon što smo mu uputili formalni zahtjev da nam isto dostavi”, navodi Radić Ljubisavljević.

Ona tvrdi da Katnić na taj način grubo krši odredbe ZKP-a koji predviđa da se podnosiocu krivične prijave dostavlja rješenje koje u obrazloženju sadrži jasne razloge zbog kojih se krivična prijava odbacuje.

“Smatramo da u ovakvom postupanju SDT postoji namjera da nam se uskrati da možemo argumentovano u pritužbi pobijati razloge zbog kojih je specijalna tužiteljka odbacila našu krivičnu prijavu, jer nam je onemogućeno da vidimo koje je radnje u toku izviđaja SDT preuzimao da se ispita osnovanost krivične prijave. Ovo posebno u svijetlu činjenice da postupak pred SDT traje poprilično dugo, odnosno izviđaj skoro četiri mjeseca od podnošenja krivične prijave”, saopštila je Radić Ljubisavljević i podsjetila da se jedno poglavlje izvještaja opozicije o nepravilnostima na izborni dan, koje je dostavljeno svim relevantnim domaćim i međunarodnim adresama, odnosi upravo na ukidanje Vibera i WhatsApp-a.

Đurović juče nije odgovarao na pitanja “Vijesti” u vezi sa privremenom zabranom korišćenja komunikacijskih aplikacija. Sekulić, koji je na čelu Agencije proveo četiri mandata, nakon situacije sa Viberom nije konkurisao za novi mandat, jer to nije moguće po zakonu.  Savjet EKIP-a je na to mjesto izabrao dotadašnjeg Sekulićevog pomoćnika Darka Grgurovića.

Obavijestili Stankovića da im SDT nije dostavio rješenje

SDP je u petak podnio pritužbu vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću (VDT) zbog odbacivanja krivične prijave.

Oni su Stankovića obavijestili da će pritužbu dopuniti kada im SDT dostavi rješenje o odbacivanju krivične prijave. “Razlog više zašto insistiramo da se donese i dostavi nam rješenje o odbacivanju krivične prijave u pisanoj formi je i taj što će SDP radi zaštite prava građana i sprečavanja ovakvog nezakonitog ukidanja Ustavom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja, ukoliko pravdu ne nađe pred VDT-om i nadležnim redovnim sudovima, obratiti se Ustavnom sudu Crne Gore, kao i koristiti međunarodna sredstva pravne zaštite pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu”, piše u pritužbi SDP-a.

 

Izvor: ND Vijesti

rasko

Konjević: Vujanović da odloži izbore u Nikšiću

Opozicija će bojkotovati izbore u Nikšiću. To su danas jednoglasno odlučili predstavnici opozicionih partija – SDP-a, Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Demosa, URA-e i SNP-a, nakon najave hapšenja poslanika Andrije Mandića i Milana Kneževića.

Potpredsjednik SDP Raško Konjević rekao je da se slobodni izbori ne mogu održati u ovakvim okolnostima. “Predsjednik države zbog toga treba da donese odluku da se izbori odgode. SDP ne želi da učestvuje na izborima na kojima će učestvovati samo DPS”, rekao je Konjević.

On je takođe naglasio da je sjutrašnja sjednica parlamenta zakazana mimo poslovnika.

 

Medijski pul SDP