rasko_konjevic

Konjević: Povećati minimalne zarade

Potpredsjednik SDP Raško Konjević izjavio je na današnjoj press konferenciji kako će Socijaldemokratska partija sjutra zvanično uputiti inicijativu za povećanje minimalne zarade sa 193 eura, na polovinu prosječne zarade u Crnoj Gori, koja trenutno iznosi 250 eura. Inicijativa će biti upućena  predsjedniku i svim članovima Socijalnog savjeta, kao i Vladi Crne Gore. Konjević je poručio da će poziv sjutra biti upućen i Savezu sindikata Crne Gore i Uniji slobodnih sindikata Crne Gore kao socijalnim partnerima i konstituentima Socijalnog savjeta, kako bi im narednih dana predstavili i obrazložili svoju inicijativu, uvjereni da će i od jednih i od drugih dobiti podršku na Socijalnom savjetu.

„Ta mjera je ozbiljna i odgovorna iz razloga što će pozitivno uticati na veliki broj zaposlenih sa jedne strane, ali i na prihodovnu stranu budžeta sa druge strane. Prema našim procjenama u Crnoj Gori je minimum 10 do 15 hiljada ljudi koji su osigurani na minimalnu zaradu. Opterećenje, shodno zakonima Crne Gore, na iznos od 193 eura je oko 130 eura, a ukoliko dođe do povećanja minimalne zarade, osim što će se poboljšati status velikog broja radnika u Crnoj Gori, to će pozitivno uticati i na budžetske prihode, s obzirom na to da su opterećenja na iznos zarade od 250 eura negdje oko 164 eura. To bi značilo da će, prostom računicom, ako imamo između 10 i 15 hiljada ljudi koji primaju ili su osigurani na minimalnu zaradu, budžetski prihodi po tom osnovu biti veći za 6 do 8 miliona eura.“ – kazao je Konjević.

„Smatramo da bi ova inicajtiva trebala da bude prihvaćena, posebno od strane socijalnih partnera, iz razloga što će pozitivno uticati na konkurenciju, u smislu što će svi oni dobri poslodavci koji poštuju zakone u Crnoj Gori, i koji na zarade plaćaju opterećenja koja su predviđena zakonom biti konkurentniji, jer ova mjera je u udređenom smislu i mjera koja je usmjerena protiv suzbijanja sive ekonomije. Budžet, kako je koncipiran za 2017. godinu, najizdašnije se finansira kroz nova zaduženja. Za ovu godinu je predviđeno preko 400 miliona eura novih zaduženja koja će dominanto ići na servisiranje određene potrošnje, posebno ako imamo u vidu da su, glasovima vladajuće koalicije u 2016. godini,  povećane zarade javnih funkcionera, što znači da će samo u 2017. godini potreban  iznos za finansiranje zarada  u Crnoj Gori biti veći za 5,6 miliona eura“ – rekao je on.

 

Medijski pul SDP