Mirel Radić Ljubisavljević

Radić Ljubisavljević: Najavljene izmjene Krivičnog zakonika direktan udar na slobodu govora

Povodom najavljenih izmjena novog Krivičnog zakonika i inkriminisanja novog krivičnog djela, tj. odredbi da će odgovarati  “oni koji komentarišu sudske procese i izlože poruzi sud ili tužilaštvo” za koje je predviđena kazna zatvora i do godinu dana,  mislimo da su skandalozne i neprimjerene jednom demokratskom društvu. Ako budu usvojene, onemogućiti će se sloboda izražavanja, mišljenja i kritičkog razmišljanja.

Smatramo da se tužioci i sudije koji rade svoj posao u skladu sa zakonom i pravilima struke ne moraju  bojati da će biti “prozvani” i “uvrijeđeni od građana Crne Gore”, koji će možda kritički sagledavati njihov rad, jer  imaju pravo na slobodu mišljenja koje im Ustav garantuje.

Ukoliko bi ovo novo krivično djelo postalo sastavni dio Krivičnog zakonika onda bi svaka izjava, kao npr. ona koju smo nedavno kao partija dali u  vezi sa neslaganjem sa postupcima Specijalnog državnog tužilaštva  kojom je odbačena  naša krivična prijava zbog ukidanja Vibera i WhatsApp-a na izborni dan,  bila razlog da neko sebi da za pravo da istu okarakteriše kao “krivično djelo poruge” ?!

Na ovaj način se svakako ne doprinosi slobodi govora i mišljenja u Crnoj Gori, i ne pristajemo da nam bilo kojim novim zakonskim rješenjem neko ukida  Ustavom zagarantovana prava. Ukoliko bi  prijedlog ove odredbe bio usvojen od ne-reprezentativne Vlade i krnjeg Parlamenta, SDP bi podnio incijativu Ustavnom sudu za preispitivanje njegove saglasnosti sa Ustavom Crne Gore.

Ovo iz razloga što u našem programu značajnu ulogu zauzima upravo vladavina prava i nezavisnost institucija, i nećemo dozvoliti da ove dvije demokratske i društvene vrijednosti niko omalovažava, bilo donošenjem  zakona koji ograničavaju ustavna prava, ili postupcima institucija koji nijesu zasnovani na zakonima Crne Gore.

 

Potpredsjednica SDP,

Mirel Radić Ljubisavljević