logods

Upravni sud da u najkraćem mogućem roku odluči po tužbi SDP-a zbog nezakonite smjene člana OIK u Nikšiću

Socijaldemorkatska partija poziva Upravni sud da u najkraćem mogućem roku, poštujući razloge hitnosti, odluči po tužbi SDP-a zbog nezakonite smjene člana Opštinske izborne komisije u Nikšiću.

Jednopartijski izborni proces u Nikšiću, koji kao takav nema demokratski legitimitet, nezakonitom smjenom člana OIK dobija formu potpunog pravnog nasilja.

Budući da se bliže jednopartijski izbori u Nikšiću rješavanje ovog slučaj zahtijeva hitnost.Odugovlačenje postupanja po našoj tužbi izazvalo bi ozbiljnu sumnju u objektivnost postupanja Upravnog suda.

 

Medijski pul SDP