Raško Konjević

Konjević: EPCG bi preuzela i dug Rudnika

Predsjednik poslaničkog kluba SDP-a Raško Konjević tražio je od ministarke ekonomije Dragice Sekulić da mu dostavi ponudu kompanije A2A i Aca Đukanovića koju su uputili Elektroprivredi, a odnosi se na namjeru da prodaju svoj vlasnički udio u Rudniku uglja Pljevlja.

„Imajuću u vidu da je država većinski valsnik EPCG, a da sa odlukom o prihvatanju pomenute ponude kao i definisanja eventualne pregovaračke strategije Vlada mora biti upoznata, cijenim da ste u posjedu dopisa /ponude koja je dostavljena EPCG. Takođe, na posljednjoj skupštini akcionara izabran je novi Odbor direktora EPCG, a predstavnike državnog kapitala, koji čine većinu u tom organu, predložila je Vlada na vaš predlog kao resornog ministra.Vjerujemo da ćete mi u roku predviđenim Poslovnikom Skupštine dostaviti traženi dopis/ponudu, a ukoliko eventualno nijeste u njenom posjedu, što bi bilo iznenađujuće, molim vas da kao resorni ministar zatražite od predstavnika državnog kapitala da vam je dostave kako biste bili u mogućnosti da ispunite vašu obavezu iz člana 50 Poslovnika Skupštine Crne Gore“, naveo je Konjević u pismu Sekulić.

Podsjeća da je Rudnik uglja jedan od najvećih poreskih dužnika sa dugom od preko deset miliona eura, a postojeći najveći pojedinačni akcionar A2A ne radi gotovo ništa da ga izmiri, iako bi takvo ponašanje u Italiji bilo nezamislivo i suprotno elementarnim pravilima.

„Ostaje čudno zašto država godinama toleriše ogroman poreski dug stranom investitoru. Podsjećam vas da bi EPCG kupovinom ovih akcija ujedno preuzela , kao tada najveći akcionar, i dug prema državi, a ova dva akcionara ostvarili prihod od prodaje akcija koji bi bio veći nego porez koji njihova kompanija duguje državi“, upozorio je Konjević. On vjeruje da će Sekulić imati u vidu da je ostvarivanje ekstraprofita bilo koga na štetu interesa države nedopustivo postupanje.

A2A i Aco Đukanović su krajem prošle godine uputili zajednički predlog EPCG o prodaji akcija Rudnika po cijeni od 6,5 eura. Skupština akcionara EPCG  donijela je 31. januara odluku da „izražava zainteresovanost da analizira predloženu ponudu“.

Zbog namjere kupovine akcija Rudnika, Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo izviđaj protiv menadžmenta EPCG, po krivičnoj prijavi MANS-a.

Slučaj carine pokazatelj neefikasnosti

Konjević je od ministra finansija Darka Radunovića tražio sva rješenja Područne jedinice Poreske uprave Herceg Novi, kao i drugostepena rješenja Ministarstva finansija u postupku koji se vodi sa kompanijom Carine. Postupak  se odnosi na naplatu poreza na promet nepokretnosti po ugovoru sklopljenim izmedju Južnog Jadrana i preduzeća Carine.

„Imajući u vidu da se upravni postupak vodi više godina potrebno je da mi dostavite kopije svih rješenja prvostepenog i drugostepenog organa, kao i sve eventualne presude nadležnih sudova po kojima su Ministarstvo ili poreski organ u njegovom sastavu postupali. Imajući u vidu da je dug za posljednjih deset godina po osnovu poreza na promet nepokretnosti preko 45 miliona eura, podsjećam da je dugo trajanje upravnog postupka u ovom slučaju samo pokazatelj neefikasnosti nadležnih organa, a na štetu budžeta, odnosno građana Crne Gore“, naveo je Konjević.

 

Izvor: ND Vijesti