Vizual SDP Niksic

DPS i Upravni sud srušili legalnost izbora u Nikšiću

Demokratska partija socijalista je u Skupštini Opštine Nikšić, suprotno odredbama Zakona, smijenila člana Opštinske izborne komisije iz SDP-a i time je izborni proces postao nezakonit od samog starta.

Zakonom je detaljno predviđeno koliko traje mandat članu OIK-a i na koji način se predlaže i smjenjuje.

Zbog toga je SDP tražila od Upravnog suda da u hitnoj proceduri postupi po našoj tužbi za ocjenu zakonitosti odluke SO Nikšić, na što se Upravni sud oglušio.

Opštinski Odbor SDP je zbog pravnog nasilja koje se sprovodi uz saglasnost pravosuđa donio odluku da ne učestvuje u radu biračkih odbora.

Očigledno je da DPS ne može ni jednopartijske izbore dobiti bez pravnog nasilja i zloupotrebe pravosuđa u izbornom procesu.

Jasno je da je rad OIK Nikšić i čitav proces sprovođenja izbornih radnji potpuno nelegalan i nelegitiman, pa će i rezultati koje će proglasiti ovakva izborna komisija biti nelegalni i moraće biti brzu ponovljeni.

 

 OO SDP Nikšić