Niksic

Proglas slobodnim građanima Nikšića

Slobodni građani Nikšića,

U neđelju će vaš grad biti jedino mjesto u Evropi u kojem će se održati jednopartijski izbori.

Uzeli su vam pravo na pristojan rad i miran život, a sada hoće da vas ponize i pred cijelim svijetom, glasanjem silom na sramotu. Brukaju ime grada koji je kroz čelični znoj uzdizao ime Crne Gore.

DPS samodržac je zarobio Crnu Goru i pretvorio je u svoje imanje, đe oni uzimaju plodove koje vi mukom stvarate. Njima je Crna Gora imovina, a ne domovina.

I kad su vam sve uzimali, sluge nikad nijeste pristali biti . Grade prkosnog Ljuba Čupića, pokaži otpor  kao i vazda nepravdi –  ne upisujte vaše ime u arhive  Pink autokratije.

Ne izlazite na izbore, a ako već morate učinite listić nevažećim. Brzo će doći dan da birate kao slobodni ljudi na pravim izborima.

 

Socijaldemokratska partija Crne Gore