ranko-krivokapic487

Krivokapić: Odluka američkog Senata konačni pečat punopravnom članstvu Crne Gore u Alijansi

Američki Senat je dao, u ime najjače zemlje članice NATO, konačni pečat, i punopravno članstvo Crne Gore u Alijansi sada postaje formalnost. Crna Gora je za stolom sa najrazvijenijim demokratijama u svijetu, sa najmoćnijim zemljama već u maju mjesecu kao mala, ali ravnopravna članica.

Mnogo važnije od toga, za nas koji smo devedesetih trasirali taj put do današnjeg dana, je da Crna Gora ulazi u novo vrijeme  – vrijeme reda, zakona, razvoja. Upravo u tom novom vremenu, pomoć velikih nam treba da bi se u Crnoj Gori vratilo vrijeme zdravog društva, pune vladavine prava i ekonomskog razvoja od kojeg koristi imaju naši građani.

U Ustavu i Deklaraciji o nezavisnosti smo zapisali evroatlantsku orijentaciju Crne Gore i pokazali da je to naša temeljna vrijednosna odrednica. Zato je ostalo samo da se ta Odluka, nakon što je svi naši partneri verifikuju, potvrdi u Parlamentu.

Ta odluka je naša međunarodna obaveza, ona nije stvar internih razigravanja već istorijski čin i odluka Crne Gore sa referenduma o nezavisnosti.

 

Predsjednik SDP Ranko Krivokapić

Dragan Simrak

Šimrak: Antievropsko ponašanje “najevropskijeg” Novljanina

Dobrodošli ministre Aleksandre Andrija Pejoviću u svoj Herceg Novi, ali trebali biste znati da naš grad postoji i mimo izbora. Kao što postoji i časna Bokeška mornarica više od milenijuma i ne treba zaslužene prostorije za rad da dobija mjesec dana uoči izbora. Nije to nivo Bokeške mornarice, ako jeste nivo vašeg evropejstva.

Pošto danas u medijima vidimo da su vam primanja veoma evropska, valjalo bi da takvo bude i ponašanje. Sa ambasadorskim zvanjem nespojiva je zloupotreba javnih resursa i partijska agitacija najniže vrste.

Ako je ministar Aleksandar Andrija Pejović  sa platom 1.766 eura eura došao da zloupotrebljava evropski novac u Herceg Novom, mogao je bar Glavni pregovarač Aleksendar Andrija Pejović sa dodatnih 3.791 eura, koje prima za obavljanje te funkcije, otići do Berana da obiđe optužene partijske saborce i DPS „partiote“ koji po utvrđenom modelu odnose državne pare a vraćaju državljanstavo. Dok bi sa treće funkcije ambasadora u Briselu Aleksendar Andrija Pejović trebao javno podržati ministra pravde u ocjeni da je ponašanje Marovića „ruganje pravdi“ i duboko antievropsko.

Umjesto toga vi gospodine Pejoviću veoma predano, „kao“ da imate tri plate, bavite se partijskom agitacijom najniže vrste, nezamislivom za bilo koga od vaših evropkih kolega.

 

Predsjednik OO SDP Herceg Novi i član Predsjedništva SDP,

Dragan Šimrak