Rasko

Konjević: Simović da upozna javnost sa radom Nadzorne komisije

Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, pozvao je danas ministra poljoprivrede i ruralnog razvja, Milutina Simovića, da upozna javnost sa radom Nadzorne komisije, koja je trebalo da kontroliše poštovanje Ugovora o privatizaciji Novog duvanskog kombinata Podgorica (NDKP).

Konjević je kazao da je Ugovorom bio predviđen obavezni investicioni program, koji je podrazumijevao da investitor u prošloj godini uloži u gradnju nove proizvodne hale 4,7 miliona eura, a u liniju za king size super slim cigarete sedam miliona eura.

On je rekao da se investitor, shodno ugovoru, u ovoj godini obavezao da uloži pet miliona eura, tako da je ukupna obavezna investicija u roku od tri godine iznosila 12 miliona eura.

“Pozivamo Ministarstvo poljoprivrede i resornog ministra i potpredsjednika Vlade, Milutina Simovića, da shodno Ugovoru objavi stavove Nadzorne komisije. Pozivamo ga da saopšti da li je to nadzorno tijelo uopšte radilo svoj posao, na koji način je formirano i šta se u njegovim izvještajima kaže”, rekao je Konjević na konferenciji za novinare.

Ugovorom je, između ostalog, definisano i pitanje Nadzorne komisije, koja je imala obavezu da kvartalno pripremi izvještaje i informiše Vladu i resorno Ministarstvo o implementaciji Ugovora.

“Nadzorna komisija je trebalo da vodi računa o ključnim obaveznim djelovima Ugovora u dijelu poštovanja investicija i minimalne količine proizvodnje u NDKP-u, kao i broja zaposlenih”, dodao je Konjević.

Arapska kompanija BMJ Industries je jedina dostavila ponudu na šesti tender za prodaju, odnosno dokapitalizaciju NDKP.

Ugovor sa Arapima o dokapitalizaciji i upravljanju NDKP-om potpisali su 15. februara prošle godine predstavnici Vlade, Glavnog grada Podgorica i arapske kompanije.

Specijalno državno tužilaštvo otvorilo je krajem prošlog mjeseca istragu o švercu cigareta, nakon što je policija našla oko tri miliona EUR vrijedne cigarete u tajnom magacinu na Karabuškom polju, koje su zvanično trebalo da budu izvezene u inostranstvo. Cigarete su bile proizvedene u NDKP-u.

Predsjednik Borda direktora NDKP-a je Isat Boljević, za kojeg je Specijalno državno tužilaštvo izdalo nalog za privođenje.

Konjević je podsjetio da je, shodno ugovoru, bilo definisano da će broj zaposlenih u prvoj godini, do izgradnje fabrike, biti 80, a minimum proizvodnje 80 tona.

“Pozivamo resorno Ministarstvo da kroz izvještaj Nadzorne komisije obavijesti javnost da li je sa aspekta Ugovora realizovana odgovarajuća investicija u prošloj godini od 11,7 miliona eura, da li u NDKP-u radi onaj broj radnika koji je predviđen ugovorom i da li se proizvodnja realizuje na nivou koji je predviđen ugovorom”, saopštio je Konjević.

On je rekao da je SDP u prethodnih deset dana dva puta pozivao Vladu da nakon najnovijih dešavanja u NDKP-u analizira potpisani ugovor i raskine ga, jer su se, kako smatra, stvorili ugovorni uslovi za to.

Konjević je kazao da prema informacijama kojima raspolažu u SDP-u, ne postoji proizvodnja na postojećoj lokaciji NDKP-a, niti je zaposlen adekvatan broj radnika koji je predviđen ugovorom.

“Sve to nas navodi na sumnju da neko svjesno krši ugovor”, poručio je Konjević.

On je rekao da Simović sada govori “o nekom izvornom investitoru”.

“Ne znam šta je razlika između izvornog investitora i investitora. Vlada treba javno da obznani da li je formirana Nadzorna komisija i ukoliko jeste, ko su bili njeni konstituenti i šta je ona radila. Na dva naša javna poziva Simović je rekao da će razgovarati sa izvornim invetsitorom. SDP ga moli da kaže ko je taj izvorni investitor, ako nije ovaj predstavnik investitora koga sada traže nadležni državni organi”, kazao je Konjević.

Investitor u NDKP-u se, prema riječima Konjevića, pokazao apsolutno nesolidnim imajući u vidu njegovu obavezu iz ugovora koja se odnosi na organizaciju, vođenje i održavanje proizvodnje.

“Tu se navodi da će investitor obezbijediti da kompanija posluje u potpunosti u skladu sa pozitivnim pravom i dobrom poslovnom praksom. Vjerujem da šverc cigareta nije u skladu sa tim”, naveo je Konjević.

On je podsjetio da su Ugovorom definisane i raskidne klauzule, kao i da u u SDP-u smatraju da su neke od njih prekršene.

“Jedna od njih je neispunjavanje ili kašnjenje investitora u ispunjavanju bilo koje od njegovih obaveza, koje se odnose na obavezu izgradnje fabrike, više od 30 radnih dana. Prema našoj informaciji, posljednji rok za izgradnju fabrike bio je kraj marta“, kazao je Konjević.

 

Izvor: MINA Business