Mirko Stanic1

Stanić: Dajemo zlato za kamate

Vlada Crne Gore nas, već skoro uzgred, iz nedjelje u nedjelju obavještava o novim zaduženjima. Zadužuju nas desetine miliona eura, zalažu državnu imovinu, podižu poreze i takse kao da se radi o nečijoj đedovini, a ne o državi svih nas, građana Crne Gore.

Kad vam je ekonomija kockarska i rasipnička i kad bivši premijer i predsjednik vladajuće partije 3 godine ne plaća porez, onda je jedino što ostaje novo podizanje kredita kod “već poznatih banaka”.

Naravno, banka će naplatiti kamatu na kredit u iznosu od 3.9% uz euribor i 0.75% za obradu kredita, tako da će nas ovaj aranžman koštati desetine miliona eura u narednoj deceniji. Ovo se dešava u momentu kad je cijena zaduživanja za većinu evropskih zemalja od 0% do 1%.  Samo trošak za kamate na godišnjem iznosu prelazi 2.6% BDP-a, što nas svrstava u svjetske lidere kad je zaduživanje u pitanju. Vjerovatno će predstavnici DPS-a i partije koje ih podržavaju reći da je dobro da smo evropski i svjetski lideri, makar u nečemu, ali će građani ovo “liderstvo” plaćati sve većim porezima, manjim primanjima, smanjivanjem socijalnih davanja i kapitalnih investicija.

Ovakvi očajnički potezi dobijaju na težini, kad se vidi da ta ista Vlada želi da proda Luku Bar, HG Budvanska Rivijera, Insititut Simo Milošević i brojna druga preduzeća za iznos koji je manji od kamata koje ćemo platiti za ovaj kredit u narednoj deceniji. Zadužujuemo se za 80 miliona, a glavnu luku u državi prodajemo za 8 miliona. Zna se kakvo je stanje u nekom domaćinstvu kad moraju da založe zlato za novac. Upravo takvo je, nažalost, i stanje crnogorske ekonomije u ovom trenutku i za to će neko morati vrlo brzo da odgovara.

 

 Portparol SDP Mirko Stanić