Draginja Vuksanovic

Vuksanović: Nacrt koncesionog akta za Luku Bar je neustavan

SDP ocjenjuje skandaloznim i neustavnim sadržaj Nacrta koncesionog akta za privredno korišćenje Luke Bar kojim se nastavljaju aktivnosti na štetnom poslu otuđivanja Luke Bar iz vlasništva države.

Nacrtom akta se čini transparentnom činjenica na koju smo već ukazali da se Luka Bar odriče pretovara generalnih tereta i kontejnera sve do samog kraja 2023. godine. Ova zabrana Luci da obavlja posao pretovara generalnih tereta i kontejnera Nacrt koncesionog akta čini neustavnim, jer se njome podstiče “sticanje neravnopravnog, monopolskog ili dominantnog položaja na tržištu”, kako to propisuje član 150 Ustava Crne Gore.

Posebno naglašavamo da je ovakav stav o zabrani direktno suprotan mišljenju Agencije za zaštitu konkurencije u kojem se navodi da ne postoje bilo kakve smetnje da se Luka bavi ovom vrstom djelatnosti. Agencija za zaštitu konkurencije u mišljenju navodi: “Agencija ne vidi bilo kakve smetnje da AD Luka Bar obavlja sve djelatnosti za koje njegov osnivač i vlasnik nađu za shodno u svom poslovanju, uključujući ali se i ne ograničavajući na pretovar kontejnera i generalnih tereta”.

Iz ovoga jasno proizilazi da je Vlada Crne Gore svih ovih godina od privatizacije Kontejnerskih terminala sprječavala svoju državnu luku da se bavi jednim dijelom veoma profitabilnog posla, čime joj je nanosila ogromnu štetu, a evo sada tu namjeru ogoljuje do kraja direktnim normiranjem ove zabrane u Nacrtu koncesionog akta. Naravno, sve je ovo usklađeno sa namjerom okončanja namještenog štetnog posla privatizacije Luke Bar zbog čega i imamo u ponudi mizernu cijenu i ostale mizerne uslove otuđenja Luke Bar.

S jedne strane se, kroz zabranu pretovara kontejnera i generalnih tereta Luci, omogućava monopol nad ovim poslom Port of Adria turskog investitora, dok se sa druge strane zbog lišavanja Luke ovih profitabilnih poslova omogućava njeno otuđivanje u bescijenje za oko 8 miliona. To je, po stavu Vlade, vrijednost jednog zapuštenog motela na Zlatici ili vrijednost izgradnje oko 200 m auto-puta.

Takođe da bi se dodatno izašlo u susret poljskom investitoru u koncesionom aktu predviđeno je da Luka može pružati i usluge špedicije i otpreme robe, čime bi se ugrozilo poslovanje crnogorskih, a prije svega barskih privrednika i špeditera, kojima je to osnovna ili čak i jedina djelatnost. Sve ovo vrijeme dok je Luka državna ona se ne bavi ovim poslovima, već planira da se bavi njima sada kada se očekuje njeno otuđenje stranom vlasniku čime se jedan broj crnogorskih kompanija ostavlja bez posla. Ovo je drastičan primjer da se ova Vlada ne ponaša kao Vlada ovoga naroda već kao Vlada koja služi tuđim interesima a na štetu svojih građana.

Biće takođe interesantno vidjeti da li Vlada planira da raspisuje tender za koncesiju u momentu privatizacije Luke Bar. Podsjećamo da Vlada godinama opstruira državnu Luku Kotor u dobijanju koncesije, čime sprovodi pritisak da se i ona otuđi i da u bescijenje namještenim kupcima. Očekujemo da i ovdje Vlada postupi na način da se kompanija privileguje kada je u stranom vlasništvu u odnosu na period kada je ista u domaćem državnom vlasništvu.

Namještena privatizacija Luke Bar je kao što vidimo eklatantan primjer štetnog, protivzakonitog, protivustavnog posla i zato upozoravamo da će isti, ukoliko se zaključi, biti poništen kao ništavan pravni posao. Ovim pozivamo i investitora da ovu činjenicu ima u vidu budući da se nazire kraj Vladi pohare čije će ovakve odluke biti poništene a njihovi protagonisti odgovarati pred zakonom.

 

 

Draginja Vuksanović

Članica Predsjedništva SDP