Draginja Vuksanović

Vuksanović: Pometnja u DPS-u, Vujović da podnese ostavku

Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović je kazala da je poništenje tendera pobjeda građana Bara, njihovih političkih predstavnika u lokalnom parlamentu i stručne javnosti pod čijim je pritiskom Vlada morala da popusti.

„Ponosni smo što je SDP presudno doprinjela sprječavanju prodaje čime nastavljamo da štitimo narodna dobra kao što smo sačuvali Taru od tajkuna, Termoelektranu od DPS-ovog nauma da je pokloni ruskom oligarhu Deripaski. Elektroprivredu koju su takođe htjeli da prodaju, Kraljičinu plažu i mnoga druga dobra,“ rekla je Vuksanović.

Ona je dodala da podrška predsjednika DPS Mila Đukanovića privatizaciji Luke dan pred poništenje tendera pokazuje koja pometnja vlada u toj partiji.

„Na sceni sa jedne strane imamo politiku pohare, a sa druge strane neozbiljnost gdje predsjednik DPS-a zastupa jedno, Vlada drugo, a Tenderska komisija treće“, istakla je Vuksanović navodeći da sve to vodi neminovnim političkim promjenama nakon ulaska u NATO. Dodala je i da inspirator privatizacije Luke Branko Vujović treba da podnese ostavku na mjesto predsjednika Tenderske komisije.

 

Poslanica SDP, Draginja Vuksanović

Bojan Zekovic

Zeković: Šovinistička politika je nedostojna tradicije Crne Gore

SDP oštro osuđuje govor mržnje koji je ispoljila poslanica DF-a Marina Jočić. Crna Gora je u mnogo težim vremenima uspjela da odbrani multietničnost, odnosno elementarnu ljudskost – da se ljudi cijene po onome što čine, a ne po imenu koje dobiju rođenjem ili imenu boga u koga vjeruju.

Sada i oni koji su mrzjeli “šah zbog šahovnice” zbog toga “izražavaju žaljenje”, ali poslanica Marina Jočić – pravoslavni Adnan Muhović, nastavlja svoju i DPS politiku Pobjede iz devedesetih. Vrijeme pohare nije uništilo samo resurse, već i vrijednosti koje su nivo rasprave koji nudi poslanica Jočić držale izvan Skupštine.

Fašizam kao naličje lopovluka ne smije proći bez osude građanske javnosti. Poruke poslanice Jočić, kao nastavak pljuvačke i šovinističke politike Pobjede devedestih, kada je i formalno bila sa  DPS-om na istom zadatku,  moraju biti odbačene i ne smije im biti omogućeno da se pripitome.

Pozivamo rukovodstvo DF-a, posebno onaj dio koji se nema čega stidjeti iz devedesetih, da se ogradi od ispada nedostojnih tradicije Crne Gore.

DPS-ovce koji opravdano osuđuju šovinizam poslanice Jočić, podsjetio bih da je njihov predsjednik u Crnu Goru uveo medijski šljam koji je pisao tekstove pod naslovom “Šiptarska svinjarija”. Od toga se nijesu zastidjeli ni ogradili. Kako će kada su oni naručioci?

 

Član Predsjedništva SDP, Bojan Zeković

Jadranka Vojinović

Vojinović: Ne odlagati izbore za samostalnu opštinu Tuzi

Odbor Glavnog grada SDP (OGG SDP) traži da se prvi izbori za prvi Saziv Skupštine opštine Tuzi održe najkasnije sa izborima za odbornike Skupštine Glavnog grada koji se očekuju u maju 2018.god. Na ovaj način bi se spriječila i izborna zloupotreba stanovnika Malesije koji bi u suprotnome svoje biračko pravo ostvarivali dva puta u godini dana: prvo na izborima za saziv Skupštine Glavnog grada, a potpom za saziv Skupštine opštine Tuzi. SDP-u je jasno da je u partijskom DPS interesu da građani Tuzi glasaju još jednom na izborima za Skupštinu Glavnog grada, ali sa druge strane je nedvosmisleno da razlozi racionalnosti i zakonske cjelishodnosti upućuju na to da nema razloga odlagati izbore za samostalnu opštinu Tuzi. Cijenimo da je Organizacionom odboru zaduženom za stvaranje pretpostavki za početak rada novosonovane opštine više nego dovoljan vremenski interval od godinu dana da završi posao na teritorijalnom razgraničenju, podjeli imovine i stvaranju ostalih uslova za početak rada novosonovane opštine.

Socijaldemokratska partija Crne Gore  (SDP) je u više navrata zauzela javno jasan stav vezano za potrebu obezbjeđenja svih zakonskih preduslova kako bi građani Malesije – Tuzi ostvarili ustavom zagarantovano pravo na lokalnu samoupravu u kojoj će oni sami organizovati poslove iz nadležnosti svoje opštine, upravljati resursima kojima opština raspolaže, i starati se o efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova u cilju zadovoljenja potreba lokalnog stanovništava ovog dijela Crne Gore.

Takođe, OGG SDP traži da se pod istim i jednakim uslovima, kao i za Tuzi, obezbjedi pravo na lokalnu samoupravu stanovnicima Zete – Golubovaca, a navedeno imajući u vidu geografsku i saobraćajnu povezanost,  perspektivu ekonomskog potencijala ovog područija kao njegov turistički potencijal, te istorijska, kulturna i društvena obilježija Zete.

“Nadamo se da usvojani novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji i novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu neće doživjeti istu sudbinu prethodnih zakona i da se neće naći razlog za odlaganje njihove implementacije.

Podsjećam, da Glavni grad do danas nije postupio po važećim zakonskim rješenjima  i obezbjedio  gradskim opštinama Tuzi i Golubovci da same urede i organizuju funkcionisanje vlasti.

Naime, važećim Zakonom o Glavnom gradu, odnosno njegovim zadnjim izmjenama  koje su stupile snagu u januaru 2016. godine propisano je da će se Statut i opšti akti Glavnog grada uskladiti se sa novim zakonskim odredbama, u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu. Kako je ovaj rok odavno prošao nepostupanje Glavnog grada onemogućio je gradske opštine Tuzi i Golubovci da kreiraju vlastitu politiku u skladu sa zakonom odnosno da donesu svoje statute u skladu u roku od 60 dana od donošenja statuta Glavnog grada. Nadležosti opština u okviru Glavnog grada,  uglavnom odgovaraju nadležnostima samostalnih opština, shodno zakonskim odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, pa time posljedice neefikasnog vršenja vlasti od strane Skupštine Glavnog grada predstavljaju zloupotrebu ovlašćenja koja su građani dali izabranim predstavnicima u lokalnom parlamentu Glavnog grada Podgorica.” izjavila je Jadranka Vojinović, odbornica u Skupštini Glavnog grada.

Jadranka Vojinović, sekretar Odbora Glavnog grada i odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

Petnjica

SDP Petnjica: Rekonstrukcija zdravstvene stanice još jedno prazno obećanje DPS-a

Prije 9 mjeseci iz DPS-a Petnjice je objavljeno da će tadašnji ministar izdvojiti 35.000 eura za rekonstrukciju zdravstvene stanice u Petnjici. Kao i ostala predizborna obećanja DPS-a završilo je i ovo, dakle samo na priči. Nakon našeg pozivanja da se ministar izjasni da li je to tačno, nije bilo reakcije, što je ukazalo da je saopštenje dato samo u svrhu obmane i zamazivanja očiju građanima Petnjice.

Koliko znamo od toga nije bilo ništa, već je ostalo samo još jedno prazno obećanje iz redova DPS-a. Ono što nas zanima jeste to, šta je sa tim novcem?

Ko je obmanuo građane Petnjice ovim saopštenjem, tadašnji ministar zdravlja, ili „svi članovi OO DPS-a Petnjice“  u čije ime je i dato saopštenje, ili pak neki pojedinac kome je zvijezda vodilja Svetozar Marović i koji pišući saopštenje u ime čitavog odbora nije mario za to što će izreći neistinu, koja se evo devet mjeseci nakon što je izrečena, nažalost potvrđuje.

Ovo pokazuje da je i nakon Svetozara Marovića u vašim redovima ostalo još onih koji obmanjuju građane ne bi li se na račun tih obmana okoristili.

Obrni, okreni, ono što je sigurno je da je iz DPS-a izrečena još jedna neistina, koja i ne čudi ako se imaju u vidu i razne zloupotrebe i afere kojima su pribjegavali da bi se dograbili vlasti po svaku cijenu.

Govorili smo tada da je to obmana, sada se to nažalost potvrđuje.

 

OO SDP Petnjica