Almir Rebronja

Rebronja: Ljekarska komora pripada ljekarima

Ministarstvo zdravlja je najzad uspjelo da ujedini sve zaposlene u zdravstvenom sistemu Crne Gore protiv odluke ovog resora da ugasi Ljekarsku komoru. Ovako sraman potez predstavlja i konačan udarac na dostojanstvo ljekara u Crnoj Gori.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti jasno stoji da se Komora osniva radi unaprijeđenja uslova za obavljanje profesije, zaštite profesionalnih interesa, unaprijeđenja profesionalne zdravstvene etike i učešća na unaprijeđenju kvaliteta zdravstvene zaštite. Zato se postavlja pitanje, da li je Ministar zaključio da Crnoj Gori ništa od ovoga nije potrebno?

Pozivamo Ministarstvo zdravlja da prestane sa politikom nanošenja štete zdravstvenom sistemu, a u ovom slučaju direktna šteta čini se ljekarima i građanima Crne Gore. Sa ovakvim potezima, a u nedostatku dobre vizije, Ministar se zadovoljava lažnim formalizmom koji nas uvodi u potpuno poniženje ljekara. Sam Ministar se stavlja iznad interesa ljekara i građana Crne Gore.

Ministar zdravlja je uporan da svojim odlukama i svojom katastrofalnom politikom zapečati položaj zdravstvenog sistema na zadnjem mjestu u Evropi. Na tom planu radi od 2010. godine sa pozicije direktora Fonda za zdravstvo.

Najbolju ocjenu njegovog rada na položaju direktora Fonda, dao je predsjednik Vlade koji je iznio ocjenu da je nezadovoljan sa zdravstevnim sistemom a posebno sa neracionalnom potrošnjom, koja je direktno vezana za rad Hrapovića na mjestu direktora Fonda za zdravstveno osiguranje punih 6 godina.

Nažalost, predsjednik Vlade, jednom smijenjenog Hrapovića sa mjesta direktora Fonda, rehabilituje na poziciju Ministra zdravlja, što predstavlja nezapamćen primjer neodgovornosti u vođenju kadrovske politike.

Da se ne bi dalje Ministar ”iščuđavao” stanjem zdravstvenog sistema i da ne bude ”iznenađen” neracionalnom potrošnjom, predlažemo da odmah podnese ostavku i spasi ne samo njega već i sve gradjane Crne Gore. Zato tražimo od Ministarstva da oslobodi Ljekarsku komoru od svog uticaja i pogrešnih odluka.

Ljekarska komora pripada ljekarima i ona mora biti prepuštena njima. Pozivamo Vas da priznate izbornu volju ljekara iskazanu na Skupštini 31.01.2017. ili prihvatite odgovornost za sve posljedice koje ste direktno Vi izazvali, a na sveukupnu štetu ljekara i građana Crne Gore.

 

Potpredsjednik SDP, dr  Almir Rebronja

                                                                       

Stefan Jelic

Jelić: Autokratija pod plaštom demokratije

Sloboda izražavanja i slobodno novinarstvo predstavljaju osnovne indikatore otvorenosti i demokratičnosti jednog društva.

Dužnost novinara jeste traganje za istinom vodeći se a priori  pravom javnosti da zna i ljudskoj potrebi za pravičnošću.

Kako je navedeno u Kodeksu novinara Crne Gore, novinar je dužan da brani slobodu i pravo na nesmetano prikupljanje i saopštavanje informacija, kao i na slobodan komentar i kritiku. Novinar radi u duhu ideje da bude kritički posmatrač onih koji su moćni u društvu, politici i ekonomiji.

S obzirom da su novinari poslenici javne riječi koji se nalaze u službi javnog interesa, oni  ne smiju biti izloženi pritiscima režima u bilo kojem pogledu.

Međutim, u našoj zemlji situacija je u potpunosti drugačija.

Kontaminiranost medijske scene manifestovana je kroz latentnu, nezvaničnu podjelu medija na režimske, odnosno medije u službi vlasti, antirežimske kao i  na one koje karakteriše objektivno izvještavanje (čitaj: mali broj njih). Ovom, evidentnom podjelom u nezavidan položaj dovode se konzumenti medijskih sadržaja (gledaoci, slušaoci i čitaoci) koji često bivaju izloženi mnoštvu nepreciznih i neutemeljenih informacija a koje imaju za cilj konstruisanje lažne stvarnosti odnosno privida državnog blagostanja kao produkta uspješne politike koju vodi  aktuelni režim, i suprotno od strane antirežimskih medija.

U  zadnjem izvještaju Savjeta Evrope koji analizira stepen demokratskih vrijednosti, poštovanja ljudskih prava i vladavine prava u zemljama članicama, navedeno je da je Crna Gora jedna od pet zemalja u kojima su zabilježeni slučajevi detencije odnosno lišavanja slobode novinara.

Pored naše zemlje, u istu grupu svrstani su autoritarni – nedemokratski režimi režimi poput Rusije i Turske.

Crna Gora je takođe svrstana u istu grupu zemalja u kojima su se novinari pri obavljanju svojih poslovnih zadataka našli na meti prekomjerne upotrebe sile.

Sve ovo ukazuje da Crna Gora sigurnim korakom klizi u autokratiju, u kojoj vlast pripada manjini koja vlada u svoje ime i za svoj interes, a ne u ime i za interes naroda i u kojoj se ne poštuje elementarno ljudsko pravo – pravo na slobodu izražavanja.

Zabrinjavajuća činjenica jeste da se autokratska vladavina u Crnoj Gori odvija pod plaštom demokratije bez načelnog ugrožavanja privatnog života građana –  što građane dodatno čini pasivnim i otpornim na mogućnost promjena.

Ono što je sigurno,  jeste to da će novi oblik autoritarne vladavine koju sprovodi vladajuća partija, nesumnjivo ući u teoriju političkih sistema pod nazivom „Milokratija“ po njenom idejnom vođi i utemeljivaču – Milu Đukanoviću.

Partijska kontrola medija i  nezavisnih državnih institucija, zloupotrebe i konstantna pohara državnih resusrsa predstavljaju osnovne postulate „Milokratije“.

Profesor Univerziteta u Gracu, Floiran Biber u svom humorističkom pismu upućenom balkanskim liderima dao je kratak recept za dugovječnu vladavinu.

On navodi deset pravila koja uz dobru medijsku pokrivenost kao preduslov, na Balkanu „piju vodu“ i omogućavaju vršenje vlasti bez ograničenja trajanja mandata, i to:

 1. Kontroliši izbore – ne na dan izbora, nego ranije;
 2. Kontroliši medije, osiguraj da mnogo različitih ljudi govori u tvoje ime;
 3. Stalno pričaj o Evropskoj uniji i želji za priključenjem, ali igraj vruće-hladno;
 4. Pričaj o borbi protiv korupcije i o reformama. Stalno pričaj o tome, ali samo nekolicinu strpaj u zatvor;
 5. Rješavaj probleme sa susjedima da bi dobio pohvale i sam kreiraj nekoliko problema zbog popularnosti;
 6. Biraj različite strane prijatelje – neki će te voljeti zbog onoga što jesi, neki zbog onoga što tvrdiš da jesi;
 7. Uposli svoje birače. Otpusti svoje protivnike;
 8. Vladavina prava, tvoja pravila, tvoji zakoni;
 9. Nemoj imati ideologiju, samo ti može naškoditi…

 I na kraju – 10. Obećaj promjene, ali osiguraj da sve ostane isto!

Pitam Vas:

 1. Da li teze profesora Bibera opisuju način dobijanja izbora i vršenja vlasti u Crnoj Gori u proteklih nekoliko decenija?
 2. Da li se od 1989.godine situacija u Crnoj Gori promijenila?

Poručujem Vam:

 1. Narode osvijesti se, još uvijek nije kasno!
 2. Ne budi saučesnik u zadavanju poslednjeg, fatalnog udarca našoj zemlji!

 

 

Stefan Jelić

 

Peticija

Ogromna podrška Novljana peticiji za Institut

Koalicija “SDP URA – Vazda” je prije nekoliko dana pokrenula prikupljanje potpisa podrške građana Herceg Novog za zaustavljanje prodaje Instituta Simo Milošević u Igalu. Moratorijum na prodaju bi važio do ulaska Crne Gore u Evropksu Uniju, kada bi, sigurni smo, ovaj veliki potencijal za zdravstveni turizam ovog dijela Evrope dobio pravu valorizaciju.

Do tada je potrebno spriječiti prodaju imovine, koju su DPS i sateliti planirali da prodaju nepoznatoj firmi (koja se u međuvremenu ugasila) za samo 10 miliona eura, koiiko je recimo plaćena šteta u slučaju “Limenka”.

Naš cilj je očuvanje ovog ogromnog resursa, zadržavanje 700 radnih mjesta i nastavak osnovne djelatnosti Instituta. Uz to, rezultati poslovanja pokazuju da Institut i u današnjim uslovima posluje pozitivno, a sigurni smo da prostora za napredak ima i dalje.

Zbog toga smo i pokrenuli inicijativu za sprječavanje prodaje koju je do sada potpisalo preko 450 naših sugrađana koje u posljenjih par dana obilaze naši mladi volonteri.

Peticiju građani Novog, ali i drugih crnogorskih gradova, potpisiju i on-line preko stranice:

https://www.peticije24.com/spasimo_institut_dr_simo_miloevic_u_igalu

Od sjutra će naši kandidati za odbornike sa liste “SDP-URA Vazda”, kao i naši mladi aktivisti na štandovima prikupljati potpise podrške inicijativi za spas Instituta, za koju smo sigurni da će dobiti ogromnu podršku svih naših sugrađana. Jer minut je do 12 i za Banju i za Herceg Novi i zbog toga se zajednički moramo izboriti za interes našeg grada.

 

Koalicija  SDP URA – VAZDA