Ivan-Vujovic

Vujović: Vlada se krije od građana

Pored nastavka politike enormnog zaduživanja, udaranja nameta građanima na osnovne proizvode, ukidanja socijalnih davanja, Vlada se može pohvaliti još jednim „reformskim dostignućem” – skrivanjem važnih informacija od javnosti.

“Reformska” Vlada je posegnula, a krnji Parlament pritisnuo taster za antievropske izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, čime se praktično ukida institut slobodnog pristupa informacijama.

Do sada su nezakonito skrivane informacije po zahtjevima za slobodan pristup, povodom brojnih privatizacija i privatizacionih skandala, raznih kredita, raspolaganja novcem građana i slično.

Sada je Vlada odlučila da javnost lišava informacija, ne više kršeći zakon, već u skladu sa zakonom koji je krnji parlament nedavno usvojio.

Ovim antievropskim činom Vlada pokazuje kako vidi transparentnost i javnost svog rada i što suštinski misli i kako poima evropske standarde. Ovim pokazuje i kako vidi i tretira sopstvene građane od kojih skriva milionske dilove, namještene privatizacije i raspolaganje njihovim novcem. Vlada koja krije informacije od sopstvenih građana, jasno je, ne radi u njihovom interesu.

SDP je više puta konstatovao da na sceni imamo urušavanje institucija i sada već otvoreno i ogoljeno nasilje nad evropskim i demokratskim standardima. I parlament je, kao rijetka autonomna institucija, morao biti zgažen prošlogodišnjom kupovinom poslanika upravo da bi se sveo na običnu ikebanu DPS autokratije koja čak i o Budžetu raspravlja čitava 43 minuta.

Sve ovo ukazuje da je DPS model vladanja u osnovi suprotstavljen demokratijama EU, i kao takav, pravaziđen, ubrzo ide u političku prošlost. Najbolji dokaz za to je da im više nijesu glavni problem politički protivnici, od kojih sa njima niko neće čak i kada ih pozivaju u vlast, već sopstveni građani od kojih moraju da kriju što i kako rade.
Član Predsjedništva SDP, Ivan Vujović