Bojan Zekovic

Zeković: Utvrditi odgovornosti u slučaju “Limenka”

SDP poziva premijera Markovića da utvrdi onaj dio odgovornosti koji je u njegovoj nadležnosti za štetu u slučaju Limenka. Podsjećamo ga na obećanja da će državna uprava funkcionisati na principima zakonitosti i odgovornosti. Nedopustivo je da sud utvrdi da je država kriva za štetu od preko 10 miliona eura, a da niko u državi nije odgovoran. Očekujemo da neće odustati od proklamovanih principa zbog činjenice da je duh izašao iz limenke formirao posebni oblik organizovanja DPS-a – SD, koji mu sada podupire većinu.

Podsjećamo da je tadašnji premijer Milo Đukanović u Skupštini Crne Gore izjavio da će se uzdržati od komentara povodom slučaja „Limenka“ do konačnog stava Vrhovnog suda, dodajući da ako bude štete po državne interese Crne Gore, a nakon odluke Vrhovnog suda, “bez obzira da li je izazvana nekompetentnošću, neažurnošću, nečinjenjem ili neodgovornim postupanjem, jasno i precizno ćemo utvrditi odgovornosti inicirati odgovarajući postupak sa jasnom ambicijom da takvo ponašanje u potpunosti iskorijenimo”. Sada imamo konačno utvrđenu i plaćenu štetu, ali nema odgovornih.

Očekujemo da gospodin Marković utvrdi onaj dio odgovornosti koji je u njegovoj nadležnosti, za ponašanje koje je i bivši premijer ocijenio neodgovornim i koje se mora “u potpunosti iskorijeniti”. I naši evroatlanski partneri, ali prije svega unutršnja javnost očekuju da kada sud utvrdi da je država kriva za desetomilionsku štetu nadležni u državnoj upravi moraju snositi makar objektivnu političku odgovornost.

 

Član Predsjedništva SDP
Bojan Zeković