dan-partije_cetinje

Demokratske reforme i ekonomsko socijalna obnova temelj djelovanja progresivnih snaga

SDP povodom Dana partije predstavlja Manifest za okupljanje progresivnih snaga.

Ključna poruka dokumenta je demokratske reforme i ekonomsko socijalna obnova kao temelj budućeg političkog i društvenog djelovanja progresivnih snaga.

Manifest definiše ključne političke elemente oko kojih bi se napravio dogovor progresivnih snaga kako bi se na njima zasnivala politika nove Vlade nakon promjene vlasti.

Cilj je već sada artikulisati temeljnu politiku nove Vlade koja bi bila Vlada reformi i obnove a istovremeno ozbiljna, realna, međunarodno uvažena. SDP smatra da građani zaslužuju već sada da im bude dostupna politička ponuda i kvalitetna i jasna politička alternativa koja jedino može obezbijediti promjenu vlasti nakon skoro 3 decenije.

U  Manifestu za okupljanje progresivnih snaga se navodi da se progresivnim snagama smatraju “svi građani , politički subjekti i  ostali segmenti civilnog društva, mediji … – svi, koji su spremni da od Ustavne datosti – nezavisne, građanske, socijalno pravične  i evroatlantske Crne Gore, krenu na građenje širokog društvenog dogovora o dugoročnom programu demokratskih reformi i ekonomsko-socijalne obnove Crne Gore”.

“Uvjereni smo da su progresivne snage spremne da se okupe oko izrade Programa demokratskih reformi i obnove, koji će pokrenuti mukotrpan proces zaustavljanja   sistemske socio-ekonomske i političke krize u koju Crna Gora već godinama tone kao poslednji autokratski ostatak Berlinskog zida na evropskom kontinentu”, kaže se u Manifestu.

“Socijaldemokratska partija Crne Gore ( SDP )  je kao što je i najavila, po statusnom zaokruživanju nezavisne, građanske, evroatlantske i državotvorne agende,  otkazala  povjerenje 40. Vladi i planski otvorila novi demokratski prostor okupljanja progresivnih snaga Crne Gore oko programa demokratskih reformi i ekonomsko socijalne obnove Crne Gore.

Pokazalo se da postupnost i saradnja sa evroatlantskim partnerima je bolan ali jedino ostvarljiv put kretanja ka stabilnosti i procesu  integracija kao demokratskom  sidru.

Program Reformi i Obnove oko kojih bi se okupile progresivne snage će obavezati više Skuštinskih saziva i Vlada a kao proizvod stručnog i političkog dogovora domaćeg i međunarodnog partnerskog znanja”.

SDP ističe u Manifestu da bi temeljni dokument nove vlasti bio Plan razvoja Crne Gore kao ustavna obaveza koja nikad nije izvršena. Plan razvoja treba da obezbijedi  društveni konsenzus kod utvrđivanja državnih interesa u razvoju i na njegovom koncipiranju bi bio angažovan sav raspoloživi domaći ekspertski potencijal i vanjski stručnjaci . Pristup koji praktikuje i Evropska unija kako bi postigla stalnost svojih politika u ključnim oblastima života građana.

“Iako politički raznorodna u opoziciji postoji velika podudarnost koncepta očuvanja državnih resursa , razvojnih prioriteta i vladavine prava kao ključnog preduslova održivog razvoja”, ističe se u Manifestu SDP-a.

U okviru Dana SDP i Konvencije biće organizovana panel rasprava na temu okupljanja progresivnih snaga na kojem će učestvovati predsjednik SDP Ranko Krivokapić i prepoznati javni i društveni djelatnici iz civilnog sektora.

Medijski pul SDP